Paritair Comité 1020602: ANDERE DAN WITZANDEXPLOITATIES

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/12/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/07/2019 )
   • Indexatie met 2% in 12/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10206).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLOON : 40 UUR / WEEK

  Categorieën : Functies
  I / Handlangers 15,6174
  IA / Handlangers 15,8115
  II / Geoefenden 16,0072
  III / Vaklieden 16,3942
  IV / Ploegbazen 16,7857