Zoeken:

Paritair Comité 1280000: HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN

afdrukken
   • Toestand op 01/01/2008 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/03/2014 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • De PSC’s 1280100 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen, 1280200 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers, 1280300 Marokijnwerk en Handschoennijverheid, en 1280500 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, zijn opgeheven op 20/04/2018. De werknemers en werkgevers die voordien onder deze opgeheven PSC's vielen, zijn vanaf 20/04/2008 opgenomen in het PC 1280000. De gegevens van de PSC’s 1280100, 1280200, 1280300 en 1280500 van vóór 20/04/2018 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van deze opgeheven PSC's.


    Er zijn in PC 1280000 nog geen CAO's gesloten met een loonbarema voor deze opgenomen deelsectoren.


    De werknemers en werkgevers die voordien onder PSC 1280600 vielen, zijn vanaf 01/04/2014 opgenomen in het PC 3400000 (KB van 20/09/2009, invoegetreding 01/04/2014). Het PSC 1280600 werd met ingang van die datum opgeheven.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.