Paritair Comité 2260000: INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2024 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/01/2024 )
   • Indexatie met 1,13% in 1/2024.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd (Reële lonen beperkt tot de eindwedde van klasse 8).

    De bediende die regelmatig functies uitoefent van verschillende klassen geniet de wedde van de hoogste uitgeoefende functie.

    Bij overgang naar een hogere klasse wordt de overeenstemmende wedde onmiddellijk toegekend.
    In afwijking van de hierboven bepalingen geldt volgende regeling in geval van promotie met ten minste twee klassen, bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever van dezelfde groep :

    - Indien promotie met 2 klassen : toepassing van de nieuwe klasse na 1 jaar, in twee stappen
    - Indien promotie met 3 klassen : toepassing van de nieuwe klasse na 2 jaar, in drie stappen
    - Indien promotie met 4 klassen : toepassing van de nieuwe klasse na 3 jaar, in vier stappen
    - Indien promotie met 5 klassen of meer : toepassing van de nieuwe klasse na 4 jaar, in vijf stappen

    Tijdens de overgangsperiode loopt de (fictieve) barema-anciënniteit verder.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/05/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. : Minimummaandwedden

  1.1. : Bedienden

  De hieronder minimumwedden gelden voor een voltijds uurrooster zoals toepasselijk in de onderneming.
  Voor deeltijds tewerkgestelde bedienden worden de minimumwedden vastgesteld in verhouding tot het aantal uren dat hun deeltijdse arbeidsregeling omvat in vergelijking met de voltijdse uurregeling in de onderneming.

  Anciënniteit (in jaren) Klasse
  1 2 3 4 5 6 7 8
  0 2.431,09 2.653,98 2.801,10 2.948,34 3.095,85 3.242,98 3.390,21 3.546,51
  1 2.475,77 2.698,65 2.845,74 2.993,03 3.140,54 3.287,78 3.456,98 3.724,97
  3 2.520,18 2.743,29 2.899,40 3.046,91 3.194,18 3.385,71 3.546,51 3.903,59
  6 2.564,65 2.787,95 2.966,58 3.113,67 3.260,76 3.452,69 3.635,88 4.081,98
  9 2.609,54 2.886,11 3.078,27 3.225,33 3.372,62 3.564,38 3.769,61 4.287,03
  12 2.653,98 3.051,21 3.211,78 3.358,91 3.510,68 3.711,42 3.970,38 4.492,32
  15 2.683,07 3.178,40 3.372,62 3.519,48 3.675,80 3.898,84 4.242,62 4.630,79
  18 2.711,96 3.314,22 3.492,82 3.640,15 3.791,75 4.014,87 4.358,56 4.769,07
  21 2.741,06 3.432,62 3.613,28 3.760,58 3.907,88 4.130,99 4.474,51 4.907,40
  25 2.769,96 3.560,07 3.733,96 3.881,04 4.023,86 4.247,14 4.590,63 5.045,83
  30 2.799,02 3.687,04 3.854,27 4.001,72 4.139,81 4.362,87 4.706,63 5.184,12
  35 2.832,44 3.814,28 3.992,71 4.126,43 4.260,45 4.528,14 4.840,54 5.331,38
  40 2.866,00 3.941,31 4.130,99 4.251,24 4.381,08 4.693,48 4.974,38 5.478,30
  42 2.879,59 3.993,81 4.188,24 4.302,71 4.430,73 4.762,00 5.029,38 5.538,70
  45 2.899,99 4.072,60 4.274,10 4.379,88 4.505,16 4.864,90 5.111,94 5.629,26

  1.2. : Studenten

  90% van de schaalwedde van klasse 1 voorzien voor een anciënniteit van 0 jaar.