Zoeken:

Paritair Comité 1190003: (SPEK)SLAGERIJEN, PENSERIJEN

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Minimumuurlonen

  1.1.1. : Technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties

  Deze minimumuurlonen zijn van toepassing :
  1) op de arbeiders die technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties uitoefenen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren met uitzondering van de leerlingen wier leerovereenkomst door het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is;
  2) op de werkgevers die de in 1) bedoelde arbeiders tewerkstellen.
  Ze zijn niet van toepassing op de andere arbeiders van deze ondernemingen voor wie de algemene loonsovereenkomsten van dit paritair comité blijven gelden.

  1.1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

  Deze minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

  1.1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  11,73 12,12 12,37 12,71 13,03 13,31
  1.1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Categorië
  0 1 2 3 4 5
  11,48 11,84 12,12 12,46 12,73 13,06
  1.1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Categorië
  0 1 2 3 4 5
  11,37 11,74 12,03 12,33 12,66 12,95

  1.1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar - niet voor de studenten, leerlingen en stagiaires

  Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

  1.1.1.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Leeftijd Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  20 jaar 100,0% 11,73 12,12 12,37 12,71 13,03 13,31
  19 jaar 100,0% 11,73 12,12 12,37 12,71 13,03 13,31
  18 jaar 100,0% 11,73 12,12 12,37 12,71 13,03 13,31
  17 jaar 77,5% 9,09 9,39 9,59 9,85 10,10 10,32
  16 jaar 70,0% 8,21 8,48 8,66 8,90 9,12 9,32
  15 jaar 70,0% 8,21 8,48 8,66 8,90 9,12 9,32
  1.1.1.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Leeftijd Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  20 jaar 100,0% 11,48 11,84 12,12 12,46 12,73 13,06
  19 jaar 100,0% 11,48 11,84 12,12 12,46 12,73 13,06
  18 jaar 100,0% 11,48 11,84 12,12 12,46 12,73 13,06
  17 jaar 77,5% 8,90 9,18 9,39 9,66 9,87 10,12
  16 jaar 70,0% 8,04 8,29 8,48 8,72 8,91 9,14
  15 jaar 70,0% 8,04 8,29 8,48 8,72 8,91 9,14
  1.1.1.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Leeftijd Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  20 jaar 100,0% 11,37 11,74 12,03 12,33 12,66 12,95
  19 jaar 100,0% 11,37 11,74 12,03 12,33 12,66 12,95
  18 jaar 100,0% 11,37 11,74 12,03 12,33 12,66 12,95
  17 jaar 77,5% 8,81 9,10 9,32 9,56 9,81 10,04
  16 jaar 70,0% 7,96 8,22 8,42 8,63 8,86 9,06
  15 jaar 70,0% 7,96 8,22 8,42 8,63 8,86 9,06

  1.1.1.3. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar - studenten, leerlingen en stagiaires

  Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

  1.1.1.3.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Leeftijd Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  20 jaar 97,5% 11,44 11,82 12,06 12,39 12,70 12,98
  19 jaar 92,5% 10,85 11,21 11,44 11,76 12,05 12,31
  18 jaar 85,0% 9,97 10,30 10,51 10,80 11,08 11,31
  17 jaar 77,5% 9,09 9,39 9,59 9,85 10,10 10,32
  16 jaar 70,0% 8,21 8,48 8,66 8,90 9,12 9,32
  15 jaar 70,0% 8,21 8,48 8,66 8,90 9,12 9,32
  1.1.1.3.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Leeftijd Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  20 jaar 97,5% 11,19 11,54 11,82 12,15 12,41 12,73
  19 jaar 92,5% 10,62 10,95 11,21 11,53 11,78 12,08
  18 jaar 85,0% 9,76 10,06 10,30 10,59 10,82 11,10
  17 jaar 77,5% 8,90 9,18 9,39 9,66 9,87 10,12
  16 jaar 70,0% 8,04 8,29 8,48 8,72 8,91 9,14
  15 jaar 70,0% 8,04 8,29 8,48 8,72 8,91 9,14
  1.1.1.3.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Leeftijd Jaren praktijk
  0 1 2 3 4 5
  20 jaar 97,5% 11,09 11,45 11,73 12,02 12,34 12,63
  19 jaar 92,5% 10,52 10,86 11,13 11,41 11,71 11,98
  18 jaar 85,0% 9,66 9,98 10,23 10,48 10,76 11,01
  17 jaar 77,5% 8,81 9,10 9,32 9,56 9,81 10,04
  16 jaar 70,0% 7,96 8,22 8,42 8,63 8,86 9,06
  15 jaar 70,0% 7,96 8,22 8,42 8,63 8,86 9,06

  1.1.2. : Hulpfuncties in de slagerij

  Deze minimumuurlonen zijn van toepassing :
  1) op de werklieden en werksters in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren en die hoofdzakelijk de onderstaande hulpfuncties in de slagerij uitvoeren, met uitsluiting van de technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties, en voor zover ze slechts in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan de verkoop :
  - de bereiding en de voorstelling van specialiteiten zoals gehakt vlees, gemarineerd vlees, worsten, bereidde gerechten, enz.;
  - de ontvangst van de producten en het uitvoeren van een controle inzake het gewicht, de hoeveelheid, de verpakking en de uitwendige voorstelling;
  - de rotatie van de producten volgens een passende rangschikking;
  - het respect voor de normen van de onderneming (H.A.C.C.P., veiligheid …);
  - de schoonmaak van onder andere het atelier en de toonbank;
  - de schoonmaak van het gebruikte materiaal (machines, gereedschap, etiketten …) en de vaat;
  - het sorteren van het afval in de verschillende vuilnisbakken;
  - ...
  2) op de werkgevers die de in 1° bedoelde werklieden en werksters tewerkstellen.

  De hierboven bedoelde werklieden en werksters hebben recht op de volgende percentages van de minimumuurlonen van de werkieden die technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties oefenen op de leeftijd 21 jaar en met 0 jaren praktijk, zonder dat dit echter mag leiden tot een lager uurloon dan voorzien in catégorie 1 van PC 1190000.

  Ancienniteït
  Bij de aanwerving 90%
  Na 1 jaar 100%
  Na 4 jaar 101%
  Na 8 jaar 102%
  Na 12 jaar 103%