Paritair Comité 3060000: VERZEKERINGSWEZEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2023 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/02/2023 )
   • Indexatie met 11,1905 % in 1/2023. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Arbeiders:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.

    Bedienden:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. PERSONEEL : BEDIENDEN

  Ervaringsjaren Categorie
  1 2 3 4A 4B
  -6 2.748,91
  -5 1.815,81 1.868,50 2.184,54 2.772,86
  -4 1.911,71 1.967,58 2.263,59 2.499,07 2.797,05
  -3 2.007,34 2.043,43 2.332,29 2.520,50 2.820,85
  -2 2.042,47 2.091,63 2.381,63 2.541,66 2.844,80
  -1 2.138,68 2.197,28 2.421,20 2.584,40 2.868,59
  0 2.181,49 2.246,19 2.479,96 2.648,58 2.940,60
  1 2.223,92 2.295,18 2.539,26 2.712,00 3.012,30
  2 2.266,62 2.343,74 2.598,14 2.776,17 3.084,20
  3 2.309,88 2.391,90 2.657,41 2.840,13 3.155,64
  4 2.352,46 2.440,39 2.716,35 2.903,86 3.227,83
  5 2.395,31 2.489,22 2.775,35 2.967,81 3.299,47
  6 2.437,81 2.537,80 2.834,13 3.031,70 3.371,25
  7 2.480,60 2.586,29 2.893,62 3.095,62 3.443,00
  8 2.523,28 2.635,11 2.952,53 3.159,96 3.514,63
  9 2.565,85 2.683,66 3.011,36 3.223,75 3.586,31
  10 2.608,95 2.732,20 3.070,93 3.287,85 3.658,21
  11 2.626,01 2.759,04 3.110,28 3.330,20 3.706,08
  12 2.642,96 2.785,39 3.149,42 3.372,95 3.754,05
  13 2.660,14 2.811,64 3.188,87 3.415,29 3.801,81
  14 2.677,06 2.838,33 3.228,39 3.457,97 3.849,65
  15 2.694,20 2.864,89 3.267,53 3.500,52 3.897,62
  16 2.711,35 2.891,20 3.306,79 3.543,31 3.945,44
  17 2.728,68 2.917,81 3.346,59 3.585,52 3.993,48
  18 2.745,80 2.944,12 3.385,74 3.628,60 4.041,22
  19 2.762,51 2.970,85 3.425,10 3.671,19 4.089,29
  20 2.780,01 2.997,58 3.464,61 3.713,61 4.137,04
  21 2.780,01 2.997,58 3.464,61 3.713,61 4.137,04
  22 2.796,96 3.023,87 3.504,25 3.756,36 4.184,83

  2. PERSONEEL : INSPECTEURS

  Ervaringsjaren Categorie
  1 2 3 4
  -4 2.452,43 2.524,56 2.554,82 2.724,90
  -3 2.519,97 2.594,07 2.625,17 2.800,00
  -2 2.587,49 2.663,62 2.695,56 2.875,12
  -1 2.655,02 2.733,15 2.765,96 2.950,20
  0 2.722,59 2.802,70 2.836,33 3.025,28
  1 2.779,12 2.883,97 2.918,59 3.126,80
  2 2.835,54 2.965,38 3.001,15 3.228,14
  3 2.891,93 3.046,85 3.083,89 3.329,27
  4 2.948,18 3.128,57 3.166,19 3.430,63
  5 3.004,52 3.209,65 3.248,27 3.531,81
  6 3.060,67 3.291,12 3.331,36 3.633,28
  7 3.117,38 3.372,55 3.413,64 3.734,71
  8 3.173,85 3.453,70 3.495,96 3.835,96
  9 3.230,00 3.535,56 3.578,38 3.937,18
  10 3.286,34 3.616,98 3.660,91 4.038,55
  11 3.343,04 3.698,52 3.743,22 4.139,90
  12 3.376,70 3.733,51 3.790,43 4.190,10
  13 3.410,55 3.768,38 3.837,53 4.241,37
  14 3.444,27 3.802,96 3.884,38 4.291,49
  15 3.478,43 3.838,07 3.931,85 4.342,75
  16 3.512,21 3.872,82 3.978,81 4.393,15
  17 3.546,14 3.908,21 4.026,17 4.444,11
  18 3.579,94 3.943,00 4.073,46 4.494,62
  19 3.613,52 3.978,07 4.120,26 4.545,03
  20 3.647,54 4.012,38 4.167,66 4.595,88
  21 3.681,15 4.047,53 4.214,92 4.646,51
  22 3.681,15 4.047,53 4.214,92 4.646,51
  23 3.714,84 4.082,47 4.261,68 4.696,91

  3. PERSONEEL : STAF

  Voor de bedienden van de andere categorieën van de loonschaal die in een categorie van het Stafpersoneel worden benoemd, wordt het loon gebracht op het niveau van de loonschaal van het Stafpersoneel dat onmiddellijk daar boven ligt, verhoogd met 1 jaarlijkse verhoging.
  Anciënniteit (in jaren) Categorie
  Laagste Middelbare Hoogste
  0 3.234,84 3.687,25 4.338,11
  1 3.303,47 3.766,46 4.432,95
  2 3.371,52 3.845,33 4.527,43
  3 3.439,99 3.924,25 4.621,77
  4 3.508,48 4.003,49 4.716,48
  5 3.577,14 4.082,64 4.811,15
  6 3.645,27 4.161,57 4.905,72
  7 3.713,53 4.240,67 5.000,14
  8 3.781,93 4.319,77 5.095,12
  9 3.850,42 4.398,81 5.189,74
  10 3.919,11 4.478,02 5.283,43
  11 3.987,46 4.557,45 5.378,60
  12 4.028,51 4.605,00 5.435,55
  13 4.069,42 4.652,58 5.492,00
  14 4.110,43 4.699,62 5.548,91
  15 4.151,81 4.747,14 5.605,81
  16 4.192,29 4.794,57 5.662,55
  17 4.234,06 4.842,14 5.719,19
  18 4.274,82 4.889,51 5.775,82
  19 4.316,06 4.937,10 5.832,93
  20 4.357,49 4.984,76 5.889,08
  21 4.398,00 5.032,17 5.946,25
  22 4.398,00 5.032,17 5.946,25
  23 4.438,71 5.079,37 6.002,90

  4. PERSONEEL : AGENTEN

  Deze minima moeten worden begrepen als een gemiddelde dat wordt bekomen door het geheel van de vaste of veranderlijke lonen en de commissielonen en voordelen van allerlei aard voor 12 maanden (de terugbetaling van de werkelijke kosten uitgesloten, indien de onderneming ertoe is verplicht krachtens de arbeidsovereenkomst voor bedienden) door 12 te delen.
  Minimumloon Categorie
  Agent Algemeen agent
  per maand 1.737,03 1.794,96

  5. PERSONEEL : ARBEIDERS

  De arbeider die tot een hogere categorie wordt bevorderd, ontvangt in deze categorie het loon gelijk aan of onmiddellijk hoger dan hetgeen zij reeds hadden verworven, verhoogd met 3 jaarlijkse verhogingen.
  Anciënniteit (in jaren) Categorie
  1A 1B 2 3 4
  0 2.138,68 2.138,68 2.196,17 2.413,09 2.583,02
  1 2.138,68 2.172,83 2.236,24 2.462,62 2.636,29
  2 2.168,65 2.206,96 2.275,78 2.511,58 2.689,24
  3 2.168,65 2.241,31 2.315,89 2.561,06 2.742,70
  4 2.198,70 2.275,44 2.355,59 2.610,03 2.795,82
  5 2.198,70 2.309,88 2.395,34 2.659,42 2.849,22
  6 2.228,44 2.343,74 2.435,17 2.708,86 2.902,58
  7 2.228,44 2.378,14 2.474,92 2.758,04 2.955,88
  8 2.258,28 2.412,21 2.514,56 2.807,16 3.009,16
  9 2.258,28 2.446,44 2.554,35 2.856,21 3.062,50
  10 2.288,13 2.480,60 2.593,82 2.905,50 3.115,80
  11 2.497,59 2.611,62 2.925,48 3.136,77
  12 2.514,76 2.629,77 2.944,78 3.158,41
  13 2.532,00 2.647,26 2.964,68 3.179,87
  14 2.548,76 2.664,62 2.984,24 3.200,89
  15 2.565,85 2.682,49 3.003,72 3.222,48
  16 2.583,24 2.700,16 3.023,84 3.243,65
  17 2.600,22 2.717,85 3.043,28 3.265,13
  18 2.617,57 2.735,62 3.063,36 3.286,59
  19 2.634,55 2.753,10 3.082,65 3.307,21
  20 2.651,78 2.770,57 3.102,65 3.328,72

  6. PERSONEEL : STUDENTEN

  Het door de CAO 43 van 12/05/1988 gewaarborgde gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van de NAR is van toepassing op de overeenkomsten voor studenten.

  7. PERSONEEL : VAST BEDRAG BUITEN BAREMA

  Maandelijks, buiten barema, wordt bovenop het loon van het Arbeiders-, Bedienden- en Stafpersoneel en de Inspecteurs een vast brutobedrag betaald. Voormeld vast bedrag wordt gekoppeld aan de indexeringsregeling zoals van toepassing op de barema's.
  Basis-CAO Frequentie
  Maandelijks
  CAO van 19/02/1979 betreffende de Arbeids- en loonvoorwaarden 67,39