Paritair Comité 3290101: SOCIAAL-CULTUREEL WERK

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/07/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/07/2019 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).Indexatie met 2% in 07/2017.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van het sociaal-cultureel werk die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socioculturele sector en decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en behoren tot de volgende deelsectoren :

    - het sociaal-cultureel volwassenenwerk : decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;

    - het jeugdwerk : decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid; decreet van 14 februari 2003 op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme;

    - De cultuurcentra en 'De Rand'; decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; decreet van 29 april 2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap;

    - De volkscultuur : decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur;

    - De amateurkunsten : decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;

    - De archief- en documentatiecentra : decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking;

    - De federaties en steunpunten van deze deelsectoren.

    Een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen geweest. Anderzijds is het barema beperkt tot de werknemers boven de vermelde aanvangsleeftijd. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Baremastructuur (1)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren) BAREMA (Maandbedrag)
  B1a L1 B1c B1b B2b B2a
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 22 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 20 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 20 jaar
  0 2.752,84 2.873,11 2.224,34 2.502,70 1.881,46 1.954,07
  1 2.795,21 2.959,18 2.266,70 2.545,07 1.917,74 1.984,31
  2 2.837,53 3.045,28 2.331,80 2.587,44 1.958,89 2.051,77
  3 2.879,90 3.131,39 2.419,65 2.629,76 2.032,69 2.129,00
  4 2.879,90 3.235,78 2.506,99 2.683,87 2.106,06 2.205,85
  5 2.952,51 3.368,03 2.507,88 2.702,37 2.106,50 2.206,47
  6 2.952,51 3.368,03 2.632,36 2.817,95 2.211,10 2.316,02
  7 3.025,12 3.500,24 2.633,25 2.818,84 2.211,93 2.317,21
  8 3.091,45 3.500,24 2.757,73 2.952,03 2.316,49 2.426,75
  9 3.097,73 3.632,45 2.758,88 2.952,92 2.317,62 2.427,94
  10 3.231,76 3.641,38 2.883,37 3.086,12 2.422,19 2.537,48
  11 3.232,64 3.764,66 2.884,72 3.087,00 2.423,32 2.538,67
  12 3.372,06 3.803,17 3.009,20 3.220,20 2.527,89 2.648,21
  13 3.372,95 3.896,87 3.010,55 3.221,22 2.529,02 2.649,41
  14 3.512,37 3.964,96 3.135,03 3.354,41 2.633,59 2.758,95
  15 3.513,25 4.029,08 3.136,39 3.355,86 2.634,73 2.760,14
  16 3.652,67 4.126,75 3.260,87 3.489,05 2.739,29 2.869,68
  17 3.653,56 4.161,33 3.262,22 3.490,50 2.740,42 2.870,88
  18 3.794,25 4.288,53 3.386,70 3.623,69 2.844,99 2.980,42
  19 3.795,14 4.293,54 3.388,05 3.625,14 2.846,13 2.981,61
  20 3.934,56 4.450,32 3.512,53 3.758,34 2.950,69 3.091,15
  21 3.935,44 4.454,02 3.513,88 3.759,78 2.951,82 3.092,34
  22 4.074,86 4.612,11 3.638,36 3.892,98 3.056,39 3.201,88
  23 4.215,78 4.773,90 3.764,20 4.027,62 3.162,09 3.312,62
  24 4.355,20 4.931,99 3.888,68 4.160,81 3.266,65 3.422,16
  25 4.356,71 4.931,99 3.890,03 4.162,26 3.267,79 3.423,35
  26 4.356,71 4.931,99 3.890,03 4.162,26 3.267,79 3.423,35
  27 4.358,23 4.931,99 3.891,38 4.163,71 3.268,93 3.424,54

  1.2. : Baremastructuur (2)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren) BAREMA (Maandbedrag)
  MV2 B3 A1 A2 A3 L4
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 18 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 20 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 18 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 18 jaar
  0 2.062,96 1.757,74 2.197,16 1.873,44 1.724,42 1.644,01
  1 2.131,08 1.816,87 2.239,01 1.950,30 1.795,16 1.665,76
  2 2.214,50 1.887,85 2.303,58 2.027,15 1.865,90 1.687,47
  3 2.297,92 1.959,20 2.390,92 2.104,01 1.936,65 1.709,22
  4 2.380,89 2.029,94 2.478,26 2.180,87 2.007,39 1.734,78
  5 2.381,91 2.031,04 2.478,26 2.180,87 2.007,39 1.753,65
  6 2.500,16 2.131,87 2.602,74 2.290,41 2.108,22 1.821,92
  7 2.501,45 2.132,96 2.741,08 2.290,41 2.108,22 1.834,56
  8 2.619,70 2.233,79 2.741,08 2.399,95 2.209,05 1.909,05
  9 2.622,25 2.234,89 2.812,84 2.399,95 2.209,05 1.915,47
  10 2.740,51 2.335,72 2.851,70 2.509,50 2.309,88 1.996,19
  11 2.741,40 2.336,81 2.884,57 2.509,50 2.309,88 1.996,41
  12 2.859,65 2.437,64 2.976,18 2.619,04 2.410,71 2.083,33
  13 2.860,54 2.438,74 2.976,18 2.619,04 2.410,71 2.083,33
  14 2.978,80 2.539,57 3.100,66 2.728,58 2.511,54 2.170,46
  15 2.979,68 2.540,66 3.100,66 2.728,58 2.511,54 2.170,46
  16 3.097,94 2.641,49 3.275,10 2.838,13 2.612,37 2.257,60
  17 3.099,16 2.642,59 3.346,82 2.838,13 2.612,37 2.257,60
  18 3.217,41 2.743,42 3.449,52 2.947,67 2.713,19 2.344,74
  19 3.218,70 2.744,51 3.521,24 2.947,67 2.713,19 2.344,74
  20 3.336,95 2.845,34 3.521,24 3.057,21 2.814,03 2.431,88
  21 3.338,24 2.846,44 3.592,97 3.057,21 2.814,03 2.431,88
  22 3.456,50 2.947,27 3.598,59 3.166,76 2.914,86 2.519,01
  23 3.576,04 3.049,19 3.723,07 3.276,30 3.015,68 2.606,15
  24 3.694,30 3.150,02 3.847,55 3.385,84 3.116,51 2.693,28
  25 3.695,58 3.151,12 3.847,55 3.385,84 3.116,51 2.693,28
  26 3.695,58 3.151,12 3.847,55 3.385,84 3.116,51 2.693,28
  27 3.696,87 3.152,22 3.847,55 3.385,84 3.116,51 2.693,28