Paritair Comité 1020601: WITZANDEXPLOITATIES

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/12/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/07/2019 )
   • Indexatie met 2% in 12/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10206).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  1.1. : Werknemers

  Nieuw aangeworven werknemers ontvangen de eerste 6 maanden 90%
  Na 6 maanden 95%
  Na één jaar ontvangt de werknemer 100% van het functieloon.

  Functie
  Handlanger S.C.R. 19,0431
  Productie S.C.R. 19,9155
  Atelier 1ste cat. S.C.R. 19,9423
  Handlanger Sibelco 19,7822
  Productie Sibelco 21,1549
  Atelier 1ste categorie 21,0566

  1.2. : Studenten

  65% van het S.C.R. handlangersloon.

  Loon
  Minimumuurloon 12,3780

  1.3. : Eigendom- en kuispersoneel

  Functie
  Eigendompersoneel 14,1373
  Kuispersoneel 13,0819