Paritair Comité 1060300: VEZELCEMENT

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/06/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/05/2019 )
   • Indexatie met 2% in 06/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Gelet op het ontbreken van een sectoraal loonbarema en er geen formele opheffing van het leeftijdscriterium werd genoteerd, is de NAR-CAO 50 van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMAAL PRODUCTIELOON : 38 urenweek

  Uurbedrag.

  13,9069