NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1060200: BETONINDUSTRIE

afdrukken
   • Toestand op 16/05/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 19/11/2018 )
   • Indexatie met 2% in 06/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  Onder "intreder" wordt verstaan : een arbeider gerangschikt in de 3 eerstgenoemde categorieën, met in totaal minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector. Tijdens de eerste 6 maanden van zijn tewerkstelling in de sector wordt de intreder opgeleid volgens de bepalingen van het opleidingsplan in bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Indien deze voorwaarden ingevuld zijn dan mag het uurloon gedurende max. 6 maanden tewerkstelling in een onderneming van de sector vastgelegd worden op 90% van de in de onderneming voorziene verloning voor de desbetreffende categorie. Na deze periode is het loon aan 100% van toepassing.

  Categorie Anciënniteit (maanden)
  0 6
  Hulparbeiders 13,7461 15,2734
  Geoefenden 2e categorie 13,8434 15,3816
  Geoefenden 1e categorie 14,0178 15,5753
  Vaklieden 2e categorie 15,9271 15,9271
  Vaklieden 1e categorie 16,4293 16,4293
  Kuisman(-vrouw) 13,6062 13,6062

  1.2. UURLONEN : STUDENTEN

  10,6914

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites