Zoeken:

Paritair Comité 1270000: HANDEL IN BRANDSTOFFEN

afdrukken
   • Toestand op 14/08/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/06/2019 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Invoering nieuwe functieclassificatie op 01/2019.

    Opheffing van PSC 1270200 op 01/07/2016 (KB van 26/01/2016). De gegevens van PSC 1270200 van vóór 01/07/2016 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC.
    Bij CAO van 01/03/2016 (133107) neemt PC 1270000 vanaf 01/07/2016 de rechten en plichten van PSC 1270200 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 1270000. De vermelde CAO’s en andere akkoorden van PSC 1270200 worden overgedragen naar PC 1270000. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 1270000 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 1270000.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
     • 1.1. KLASSE : I
     • 1.2. KLASSE : II
     • 1.3. KLASSE : III
     • 1.4. KLASSE : IV
     • 1.5. KLASSE : V
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. KLASSE : I

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-001 11,6000 11,8900 12,0100 12,1800

  1.2. KLASSE : II

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-002 11,8000 12,1000 12,2100 12,3900
  PC127-003 11,8000 12,1000 12,2100 12,3900

  1.3. KLASSE : III

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-004 12,6300 12,9500 13,0700 13,2600
  PC127-005 12,6300 12,9500 13,0700 13,2600
  PC127-006 12,6300 12,9500 13,0700 13,2600

  1.4. KLASSE : IV

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-007 12,8800 13,2000 13,3300 13,5200
  PC127-008 12,8800 13,2000 13,3300 13,5200
  PC127-009 12,8800 13,2000 13,3300 13,5200
  PC127-010 12,8800 13,2000 13,3300 13,5200
  PC127-011 12,8800 13,2000 13,3300 13,5200

  1.5. KLASSE : V

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-012 13,0000 13,3300 13,4600 13,6500