Zoeken:

Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 12/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/07/2019 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
    Indexatie met 2% in 10/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

  1.1.1. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Uurbedrag
  1
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  0 10,5925 1.744,2400 11,3761 1.873,2500
  1 11,4798 1.890,3300 12,2934 2.024,3200
  2 11,5400 1.900,2600 12,4079 2.043,1700
  3 11,6003 1.910,2000 12,5224 2.062,0300
  4 11,6607 1.920,1200 12,6369 2.080,8800
  5 11,7210 1.930,0500 12,7514 2.099,7400
  6 11,7812 1.939,9700 12,8659 2.118,5900
  7 11,8415 1.949,9100 12,9804 2.137,4400
  8 11,9019 1.959,8400 13,0949 2.156,3000
  9 11,9622 1.969,7600 13,2094 2.175,1500
  10 12,3334 2.030,9100 13,6789 2.252,4500
  11 12,3938 2.040,8300 13,8175 2.275,2800
  12 12,4540 2.050,7600 13,9562 2.298,1100
  13 12,5143 2.060,7000 14,0948 2.320,9400
  14 12,5746 2.070,6200 14,2335 2.343,7700
  15 12,6350 2.080,5500 14,3721 2.366,6000
  16 12,6952 2.090,4900 14,5106 2.389,4300
  17 12,7555 2.100,4100 14,6494 2.412,2600
  18 12,8158 2.110,3400 14,7879 2.435,0900
  19 12,8762 2.120,2800 14,9266 2.457,9200
  20 12,9364 2.130,2000 15,0652 2.480,7600
  21 12,9967 2.140,1300 15,2039 2.503,5800
  22 13,0570 2.150,0500 15,3426 2.526,4100
  23 13,1174 2.159,9900 15,4812 2.549,2300
  24 13,1776 2.169,9200 15,6199 2.572,0600
  25 13,2379 2.179,8400 15,7585 2.594,9100
  26 13,2982 2.189,7800 15,8972 2.617,7200
  27 13,3586 2.199,7100 16,0358 2.640,5700
  28 13,3586 2.199,7100 16,1745 2.663,4000
  29 13,3586 2.199,7100 16,3131 2.686,2300

  1.1.2. : Administratief personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Maandbedrag
  2
  Maandbedrag
  3
  Maandbedrag
  4
  Maandbedrag
  0 1.910,98 1.972,25 2.341,75 3.153,68
  1 2.062,04 2.113,01 2.512,21 3.308,19
  2 2.081,89 2.131,30 2.512,21 3.308,19
  3 2.101,74 2.149,57 2.587,95 3.446,59
  4 2.121,59 2.167,86 2.587,95 3.446,59
  5 2.141,46 2.186,13 2.663,70 3.585,00
  6 2.161,31 2.230,32 2.663,70 3.585,00
  7 2.181,17 2.274,50 3.035,66 3.723,40
  8 2.201,02 2.318,67 3.035,66 3.723,40
  9 2.220,87 2.362,86 3.112,91 3.861,81
  10 2.298,77 2.457,55 3.164,40 3.913,30
  11 2.322,59 2.501,74 3.241,65 4.051,71
  12 2.346,40 2.545,91 3.241,65 4.051,71
  13 2.370,22 2.590,09 3.318,90 4.190,12
  14 2.394,04 2.634,28 3.318,90 4.190,12
  15 2.417,86 3.006,56 3.396,14 4.328,52
  16 2.441,68 2.722,65 3.662,22 4.328,52
  17 2.465,49 2.767,44 3.739,47 4.466,93
  18 2.489,31 2.812,50 3.739,47 4.466,93
  19 2.513,12 2.857,55 3.816,70 4.605,33
  20 2.536,93 2.902,61 3.816,70 4.605,33
  21 2.560,75 2.947,66 3.893,95 4.743,74
  22 2.584,57 2.992,72 3.893,95 4.743,74
  23 2.608,39 3.037,77 3.971,19 4.882,14
  24 2.632,21 3.082,81 3.971,19 4.882,14
  25 2.656,02 3.127,87 4.048,44 4.882,14
  26 2.679,84 3.172,93 4.048,44 4.882,14
  27 2.703,66 3.217,98 4.125,69 4.882,14
  28 2.727,48 3.263,04 4.125,69 4.882,14
  29 2.751,63 3.308,09 4.125,69 4.882,14

  1.1.3. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Uurbedrag
  1
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  3
  Maandbedrag
  4
  Maandbedrag
  0 12,3525 2.034,0400 12,3525 2.034,0400 2.341,7500 3.153,6800
  1 13,2699 2.185,1000 13,2699 2.185,1000 2.512,2100 3.308,1900
  2 13,3904 2.204,9600 13,3904 2.204,9600 2.512,2100 3.308,1900
  3 13,5110 2.224,8100 13,5110 2.224,8100 2.587,9500 3.446,5900
  4 13,6316 2.244,6700 13,6316 2.244,6700 2.587,9500 3.446,5900
  5 13,7522 2.264,5300 13,7522 2.264,5300 2.663,7000 3.585,0000
  6 13,8727 2.284,3800 13,8727 2.284,3800 2.663,7000 3.585,0000
  7 13,9934 2.304,2300 13,9934 2.304,2300 3.035,6600 3.723,4000
  8 14,1139 2.324,1000 14,1139 2.324,1000 3.035,6600 3.723,4000
  9 14,2346 2.343,9500 14,2346 2.343,9500 3.112,9100 3.861,8100
  10 14,7076 2.421,8500 14,7076 2.421,8500 3.164,4000 3.913,3000
  11 14,8522 2.445,6700 14,8522 2.445,6700 3.241,6500 4.051,7100
  12 14,9969 2.469,4900 14,9969 2.469,4900 3.241,6500 4.051,7100
  13 15,1416 2.493,3100 15,1416 2.493,3100 3.318,9000 4.190,1200
  14 15,2861 2.517,1200 15,2861 2.517,1200 3.318,9000 4.190,1200
  15 15,4308 2.540,9400 15,4308 2.540,9400 3.396,1400 4.328,5200
  16 15,5754 2.564,7600 15,5754 2.564,7600 3.662,2200 4.328,5200
  17 15,7201 2.588,5800 15,7201 2.588,5800 3.739,4700 4.466,9300
  18 15,8648 2.612,4000 15,8648 2.612,4000 3.739,4700 4.466,9300
  19 16,0093 2.636,2200 16,0093 2.636,2200 3.816,7000 4.605,3300
  20 16,1540 2.660,0200 16,1540 2.660,0200 3.816,7000 4.605,3300
  21 16,2986 2.683,8400 16,2986 2.683,8400 3.893,9500 4.743,7400
  22 16,4433 2.707,6600 16,4433 2.707,6600 3.893,9500 4.743,7400
  23 16,5880 2.731,4700 16,5880 2.731,4700 3.971,1900 4.882,1400
  24 16,7351 2.755,7200 16,7351 2.755,7200 3.971,1900 4.882,1400
  25 16,8827 2.780,0200 16,8827 2.780,0200 4.048,4400 4.882,1400
  26 17,0301 2.804,3000 17,0301 2.804,3000 4.048,4400 4.882,1400
  27 17,1777 2.828,5900 17,1777 2.828,5900 4.125,6900 4.882,1400
  28 17,3253 2.852,8800 17,3253 2.852,8800 4.125,6900 4.882,1400
  29 17,4727 2.877,1700 17,4727 2.877,1700 4.125,6900 4.882,1400

  1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

  Aanvangsleeftijd : 18 jaar

  ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
  Uurbedrag Maandbedrag
  0 11,3761 1.873,2500
  1 12,2934 2.024,3200
  2 12,4079 2.043,1700
  3 12,5224 2.062,0300
  4 en volgende 12,6369 2.080,8800