Zoeken:

Paritair Comité 1150003: SPIEGELMAKERIJ EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN

afdrukken
   • Toestand op 14/08/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2020 )
   • Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. Minimum 0.16€.
    Vanaf 01/07/2019 worden de reële bruto-uurlonen met 0,8% verhoogd.
    De overige 0,3% (te berekenen op dezelfde wijze als de 0,8%) mogen vrij onderhandeld worden binnen de ondernemingen.
    Indien er vóór 31/12/2019 geen overeenkomst in de onderneming wordt bereikt, worden de reële bruto-uurlonen met ingang van 01/07/2019 met 0,3% verhoogd. De twee verhogingen (0,8% en 0,3%) zullen in totaal 1,1% bedragen met een minimum van 0,16€/uur (op basis van 37uSO/week).
    Indien een bedrijfsakkoord wordt bereikt over de 0,3% die vrij wordt onderhandeld, dan worden de reële bruto uurlonen verhoogd met 0,8% met een minimum van 0,1164€/uur (wat overeenkomt met 0,16€/uur x (8/11))
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 115).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de fabrieken en ondernemingen van de volgende bedrijfssectoren, het door hen verrichte monteren en plaatsen inbegrepen, met uitzondering van de naamloze vennootschap AGC MIRODAN N.V. te 8501 Heule, Industrielaan 1 :
    1° samengevoegd en/of omgevormd en/of bewerkt vlak glas, bijvoorbeeld : isolerende beglazing, spiegelglas, geslepen spiegelglas, met geslepen rand, verzilverd, gegraveerd, versierd, gewelfd, dofgemaakt, fijn glas, kortom de spiegelmakerij, en andere;
    0° de fabricage van kunstramen.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u (gemiddeld)

  1.1. UURLONEN : FABRICAGEPERSONEEL

  Bij aanwerving, ontvangen de arbeiders die een functie uitoefenen geklasseerd in groep 1, 2 of 3, een loon dat gelijk is aan 95 pct. van het loon voor deze groepen en dit gedurende maximum vier effectieve werkweken. Gedurende deze periode wordt de werknemer opgeleid en begeleid in de functie. Het systeem mag maar één keer gebruikt worden voor dezelfde arbeider, behalve wat de studenten betreft.

  Groep Anciënniteit (weken)
  0 8
  95% 100%
  1 10,9462 11,5223
  2 11,2048 11,7945
  3 11,5086 12,1143
  4 12,4754
  5 12,7938
  6 13,5550

  1.2. UURLONEN : ONDERHOUDSPERSONEEL EN AANVULLENDE DIENSTEN

  Groep
  Geoefende hulparbeiders : Groep 5 12,7938
  Geoefende hulparbeiders : Groep 6 13,5550
  Geschoolde werklieden A 13,5550
  Geschoolde werklieden B 13,9955
  Geschoolde werklieden C 14,4318
  Geschoolde werklieden D 14,8718
  Brigadiers 15,3183