NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3000000: NATIONALE ARBEIDSRAAD

afdrukken

Toestand op 14/08/2019 Toon historiek Paritair Comité.

( Laatst bewerkt: 31/08/2018 )
Onderhavig PC bevat de loongegevens waarover op interprofessioneel niveau is beslist (CAO's 43 en 50 van de NAR). Deze CAO's zijn niet van toepassing op de personen die tewerkgesteld zijn in een familiebedrijf waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitende gezag van de vader, de moeder of de voogd. Zij zijn evenmin van toepassing op de werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes die minder dan een kalendermaand bedragen, en evenmin op jongeren die zijn ingeschreven in een stelsel van alternerende opleiding, zoals de leerovereenkomst, de convention d'insertion socioprofessionnelle, de beroepsinlevingsovereenkomst of het contrat d'alternance, zoals bepaald in het decreet van 05/03/2009 van de Franse Gemeenschap houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten op 24/10/2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Inhoudstafel

1. GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM INKOMEN : VANAF 18 JAAR (VANAF 21 JAAR VOOR JONGEREN MET EEN STUDENTENCONTRACT)

Voor de samenstelling van het GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (GGMMI) wordt verwezen naar CAO 43.

Er zijn voor 18-jarigen en ouder 3 verschillende bedragen voor het GGMMI bepaald :
de 1e kolom met 0 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die nog geen 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 18 jaar zijn,
de 2e kolom met 6 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die tussen 6 en 11 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 19 jaar zijn,
de 3e kolom met 12 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 12 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 20 jaar zijn.
U kijkt dus eerst naar uw anciënniteit en dan naar uw leeftijd om het op u van toepassing zijnde bedrag te bepalen.

1.1. INKOMEN : PER MAAND

Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
0 6 12
18 1.593,81
19 1.593,81 1.636,10
20 1.593,81 1.636,10 1.654,90

1.2. INKOMEN : PER UUR

1.2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
0 6 12
18 9,6790
19 9,6790 9,9358
20 9,6790 9,9358 10,0500

1.2.2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u

Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
0 6 12
18 9,4308
19 9,4308 9,6811
20 9,4308 9,6811 9,7923

1.2.3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
0 6 12
18 9,1951
19 9,1951 9,4390
20 9,1951 9,4390 9,5475

2. GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM INKOMEN : JONGER DAN 18 JAAR

2.1. INKOMEN : PER MAAND

(% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit)
Leeftijd
16 en jonger 70% 1.115,67
17 76% 1.211,30

2.2. INKOMEN : PER UUR

(Het inkomen per uur van de jongere wordt berekend op zijn/haar inkomen per maand)
Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
38u 39u 40u
16 en jonger 6,7753 6,6016 6,4366
17 7,3561 7,1675 6,9883

3. GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM INKOMEN : JONGEREN VAN 18, 19 OF 20 JAAR MET EEN STUDENTENCONTRACT

3.1. INKOMEN : PER MAAND

(% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit ZONDER STUDENTENCONTRACT)
Leeftijd
18 82% 1.306,92
19 88% 1.402,55
20 94% 1.498,18

3.2. INKOMEN : PER UUR

(Het inkomen per uur van de jongere wordt berekend op zijn/haar inkomen per maand)
Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
38u 39u 40u
18 7,9368 7,7333 7,5399
19 8,5175 8,2991 8,0916
20 9,0983 8,8650 8,6433

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites