NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 16/05/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/04/2019 )
   • Indexatie in 4/2019. Basisloon februari 2012 x 1,09459153 = 106,52/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,9738
  3de categorie 17,1973
  4de categorie 17,4466
  5de categorie 17,8358
  6de categorie 18,2215
  7de categorie 18,9299
  Categorie A 17,5046
  Categorie B 18,2215
  Categorie C 18,6654
  Categorie D 19,1125
  Categorie E 19,8245
  Categorie F 20,2425
  Categorie G 20,6626
  Categorie h 21,0806

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites