Zoeken:

Paritair Comité 1180011: VLEESCONSERVEN, WORSTEN, GEZOUTEN VLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN, DARMFABRIEKEN (HET BEWERKEN EN BEHANDELEN VAN RAUWE EN DROGE DARMEN, HET SORTEREN EN PLAKKEN INBEGREPEN), VETSMELTERIJEN, PLUIMVEESLACHTERIJEN, SLACHTHUIZEN EN WERKHUIZEN VOOR HET UITSNIJDEN VAN VLEES

afdrukken
   • Toestand op 17/06/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/01/2019 )
   • Indexatie met 2,10 % in 01/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Wijziging functieclassificatie voor ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. SECTOREN : ONDERNEMINGEN VAN VLEESCONSERVEN, WORSTEN, PEKELVLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN

  1.1.1. UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) : 38u

  Loonklasse Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
  <12m 12m-23m >23m
  1 13,72 13,93 13,93
  2 13,93 14,17 14,39
  3 14,17 14,39 14,59
  4 14,39 14,59 14,79
  5 14,59 14,79 15,15
  6 14,79 15,15 15,47
  7 15,15 15,47 15,76
  8 15,47 15,76 15,81

  1.2. SECTOREN : DARMSLIJMERIJEN, DE ONDERNEMINGEN VAN KALIBREREN EN PLAKKEN VAN DARMEN INBEGREPEN

  1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 13,46 13,16
  II 13,77 13,46
  III 13,97 13,62
  IV 14,27 13,97
  V 14,40 14,07
  VI 14,79 14,44

  1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 13,90 13,60
  II 14,23 13,90
  III 14,44 14,07
  IV 14,73 14,44
  V 14,89 14,53
  VI 15,30 14,93

  1.3. SECTOREN : VETSMELTERIJEN

  1.3.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,37 14,02
  Geoefenden 14,85 14,48
  Geschoolden 15,36 15,06

  1.3.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,84 14,50
  Geoefenden 15,33 15,01
  Geschoolden 15,90 15,53

  1.4. SECTOREN : PLUIMVEESLACHTERIJEN

  1.4.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  I 13,10
  II 13,61
  III 14,50

  1.4.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  I 13,54
  II 14,05
  III 15,05

  1.5. SECTOREN : SLACHTHUIZEN EN DE WERKPLAATSEN VOOR HET UITSNIJDEN VAN VLEES DIE ONDER HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID RESSORTEREN

  1.5.1. ANCIENNITEIT (maanden) / DE HOGERE LONEN VANAF 12 MAANDEN ANCIENNITEIT GELDEN VOOR DE UITSNIJDER-UITBENER. : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag) 38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag
  Binnenplaatswerker 13,49 13,99
  Hulparbeider 13,97 14,44
  Geschoolde 14,44 15,04
  Vakman 14,94 15,51
  Uitsnijder-uitbener 13,24 13,71

  1.5.2. ANCIENNITEIT (maanden) / DE HOGERE LONEN VANAF 12 MAANDEN ANCIENNITEIT GELDEN VOOR DE UITSNIJDER-UITBENER. : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag) 38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag
  Binnenplaatswerker 13,95 14,47
  Hulparbeider 14,44 14,93
  Geschoolde 14,93 15,51
  Vakman 15,42 16,02
  Uitsnijder-uitbener 13,67 14,16

  1.5.3. ANCIENNITEIT (maanden) / DE HOGERE LONEN VANAF 12 MAANDEN ANCIENNITEIT GELDEN VOOR DE UITSNIJDER-UITBENER. : 12

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag) 38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag
  Uitsnijder-uitbener 14,07 14,59

  1.5.4. ANCIENNITEIT (maanden) / DE HOGERE LONEN VANAF 12 MAANDEN ANCIENNITEIT GELDEN VOOR DE UITSNIJDER-UITBENER. : 24

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag) 38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag
  Uitsnijder-uitbener 14,51 15,08

  1.5.5. ANCIENNITEIT (maanden) / DE HOGERE LONEN VANAF 12 MAANDEN ANCIENNITEIT GELDEN VOOR DE UITSNIJDER-UITBENER. : 36

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag) 38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag
  Uitsnijder-uitbener 15,06 15,56

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabellen 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1, 1.4.1. en 1.5.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%