Zoeken:

Paritair Comité 1330002: ROOK-, PRUIM- EN SNUIFTABAK

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,07% in 10/2020. (Laatst bewerkt: 09/10/2020)
Indexering
Indexatie met 0,52% in 7/2020. (Laatst bewerkt: 08/07/2020)
Indexering
Indexatie met 0,43% in 4/2020. (Laatst bewerkt: 10/04/2020)
Indexering
Indexatie met 0,06% in 10/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,32% in 7/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

(Laatst bewerkt: 13/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,56% in 04/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 13/11/2019)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 0,65% in 01/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. CAO-loonsverhoging met + 0,20 Euro in 01/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.
Indexatie met 0,65% in 01/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

De koppeling van de lonen en bestaanszekerheiduitkeringen geschiedt viermaal per jaar bij het begin van elk kalenderkwartaal en dit vanaf de eerste betaalperiode van dit kwartaal.

De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 133).
(Laatst bewerkt: 13/11/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 19/11/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 19/11/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/11/2019)
Indexering
Indexatie met 0,43% in 10/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 07/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,49% in 07/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 07/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,47% in 04/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 07/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,23% in 01/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 07/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,21% in 10/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/10/2017)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met + 0,18 Euro in 07/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.Indexatie met 0,79% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.De koppeling van de lonen en bestaanszekerheiduitkeringen geschiedt viermaal per jaar bij het begin van elk kalenderkwartaal en dit vanaf de eerste betaalperiode van dit kwartaal. (Laatst bewerkt: 30/08/2017)
Indexering
Indexatie met 0,55% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/04/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 09/11/2018)
Indexering
Indexatie met 0,05% in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Indexatie met 0,48% in 10/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,57% in 07/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,07 Euro in 01/2016.In geval van conventionele verhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging dient toegepast te worden voor de indexaanpassing. (Laatst bewerkt: 04/04/2016)
Indexering
Index = 0,09 %  (Laatst bewerkt: 04/04/2016)
Indexering
Index= 0%. Neutralisatie van de negatieve indexatie (Laatst bewerkt: 04/04/2016)
Indexering
Index = 0%. Neutralisatie van de negatieve indexatie. (Laatst bewerkt: 04/04/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,05% (Laatst bewerkt: 04/04/2016)
Indexering
Index = 0,32% (Laatst bewerkt: 31/03/2014)
Indexering
Index = 0,06% (Laatst bewerkt: 21/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,32% (Laatst bewerkt: 13/12/2013)
Indexering
Index = 0,36% (Laatst bewerkt: 01/07/2013)
Indexering
Index = 0,32% (Laatst bewerkt: 01/04/2013)
Indexering
Index = 0,41% (Laatst bewerkt: 01/01/2013)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,20% (Laatst bewerkt: 01/10/2012)
Indexering
Index = 0,81% (Laatst bewerkt: 01/07/2012)
Indexering
Index = 0,93% (Laatst bewerkt: 01/04/2012)
Indexering
Index = 0,47% (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Indexering
Index = 0,76% (Laatst bewerkt: 01/10/2011)
Indexering
Index = 1,09% (Laatst bewerkt: 01/07/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,79% (Laatst bewerkt: 01/04/2011)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,46% (Laatst bewerkt: 01/01/2011)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,52% (Laatst bewerkt: 01/10/2010)
Indexering
Index = 0,79% (Laatst bewerkt: 01/07/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,17% (Laatst bewerkt: 01/04/2009)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,40% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 1,18% (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index = 1,55% (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Indexering
Index = 1,45% (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)