Zoeken:

Paritair Comité 1100000: TEXTIELVERZORGING

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/12/2019)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 09/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.

Voor stukwerk wordt het loon zodanig berekend dat het gemiddeld werkelijk uitbetaalde loon, het minimumuurloon van dezelfde categorie met 10% overschrijdt. De berekening geschiedt op grond van het aantal uren gedurende dewelke de werknemer in stukwerk heeft gewerkt. De minimumuurlonen blijven in elk geval gewaarborgd.
(Laatst bewerkt: 30/09/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/12/2019)
Indexering
Indexatie met 2,10 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/01/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/12/2019)
Indexering
Indexatie met 1,79 % in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/12/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 10/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen. (Laatst bewerkt: 29/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 31/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 20/10/2017)
Indexering
Indexatie met 1,12 % in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/06/2016)
Indexering
Indexatie met 0,47 % in 01/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Indexering
Index = 0,04 %  (Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Indexering
Index = 1,04% (Laatst bewerkt: 21/01/2014)
Indexering
Index=2,4% (Laatst bewerkt: 01/01/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Indexering
Index=3,17% (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/06/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Indexering
Index=2,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/06/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=-0,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2010)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/06/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 20/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Indexering
Index=4,68% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=25€ CAO-verhoging 25 EUR van het GGMMI. (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,05€ CAO-verhoging 0,05 EUR (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Indexering
Index=0,73% (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/12/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/06/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 20/10/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)