Zoeken:

Paritair Comité 2090000: METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 52,25 € in 07/2019 voor de minimumlonen.Indexatie met 1,95% in 07/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 07/08/2019)
Indexering
Indexatie met 1,44% in 07/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/07/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 50 € in 07/2017 voor de minimumlonen.Indexatie met 1,69% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.Aanpassing gewaarborgde minimum maandwedde.Indien voor 30 juni 2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 juni 2017 of in voorkomend geval tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 1 juli 2017 de effectieve bruto maandwedden van de bedienden op verhoogd met 1,1 %, evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.De nationale minimumweddeschaal (incl. de gewaarborgde nationale minimummaandwedde) is enkel van toepassing voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. (Laatst bewerkt: 18/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Indexering
Indexatie minimumlonen en reële lonen met 0,88% in 07/2016. (Laatst bewerkt: 11/07/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Conventionele loonsverhoging
Verhoging van de minimumlonen en de reële lonen met 15 euro vanaf 01/2016. Vanaf 01/01/2016 wordt elke bediende (in een voltijds arbeidsregime) een minimum maandwedde van 1.585,99 euro gewaarborgd. Voor de bedienden uit de provincies Antwerpen en Limburg bedraagt deze gewaarborgde minimum maandwedde 1.632,19 euro. (Laatst bewerkt: 11/07/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/12/2016)
Indexering
Indexatie met 0,19% in 07/2015. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 17/03/2015)
Indexering
Index = 0,53% (Laatst bewerkt: 03/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Andere loonaanpassing
De CAO van 31/03/2014 betreffende de sectorale minimumlonen (122.084) brengt de nationale minimumweddeschaal vanaf 01/04/2014 van toepassing voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden, evenwel zonder anciënniteitsopbouw. (Laatst bewerkt: 03/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Indexering
Index = 1,39% (Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/06/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Indexering
Index = 2,76% (Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%)
(Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/07/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Indexering
Index = 2,99%
(Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Indexering
Index = 1,40%
(Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Indexering
Index = 0,93%
(Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging voor de Gewaarborgde Minimummaandwedde - enkel voor Gebaremiseerde en Baremiseerbare bedienden (+ 13,17€)
(Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Indexering
Index = 4,32%
(Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 16/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/12/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/06/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 26/10/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)