Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
Voor dit comité bestaan er externe websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd en die eveneens het minimumloonbarema publiceren. (Laatst bewerkt: 19/07/2022)
Indexering
Indexatie met 0,95 % in 1/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Nieuwe barema's vanaf 01/01/2020. (Laatst bewerkt: 05/01/2021)
Indexering Andere loonaanpassing
Loonverhoging met 1,1% in 1/2020.Indexatie met 0,8 % in 1/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Nieuwe barema's vanaf 01/01/2020.De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2014 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht. (Laatst bewerkt: 31/01/2020)
Indexering
Indexatie met 2,16 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/02/2019)
Indexering
Indexatie met 1,83 % in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 10/2017. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Indexering
Indexatie met 1,13 % in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De effectief betaalde lonen zullen, bovenop baremische en indexaanpassingen, op 31 december 2016 minstens 0,5% hoger zijn dan het geval was op 1 januari 2015, of er wordt een gelijkwaardig voordeel voorzien. Indien dit niet het geval is, dan zullen de effectief betaalde lonen ten laatste op 1 januari 2017 verhoogd worden tot de 0,5 % bereikt is. (Laatst bewerkt: 28/02/2017)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 0,43 % in 01/2016.CAO-loonsverhoging met 0,5% in 01/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 08/03/2016)
Indexering
Index = 0,03% (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO + Schrapping van de specifieke barema's voor de minder van 21 jaar (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Indexering
Index = 2,35% (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%)+ Index = 3,17%(Eerst CAO-verhoging, dan indexering) (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Indexering
Index = 2,05% (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Indexering
Index = -0,43% (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO + Schrapping van de aanvangsleeftijden per categorie (Laatst bewerkt: 28/04/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 28/04/2015)