Paritair Comité 3130000: APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 11/2022. (Laatst bewerkt: 17/11/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2022. (Laatst bewerkt: 17/11/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2022. (Laatst bewerkt: 10/06/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 4/2022. (Laatst bewerkt: 10/06/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 2/2022. (Laatst bewerkt: 10/06/2022)
Conventionele loonsverhoging
Verhoging met 0.4% in 1/2022. (Laatst bewerkt: 10/06/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 11/2021. (Laatst bewerkt: 19/11/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 04/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.  (Laatst bewerkt: 27/04/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/11/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 16/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.  (Laatst bewerkt: 22/02/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 02/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/07/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/08/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/08/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/01/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/09/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 5% voor de niet-apothekers) (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Conventionele loonsverhoging Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO (niet-apothekers; erv. 0 tot 2) + CAO-verhoging (+ 25€ voor de niet-apothekers (erv. 0 tot 4) ; + 29,80€ voor de niet-apothekers (erv. 5 tot 42) en de apothekers) (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 29/01/2021)
Andere loonaanpassing
Opheffing aanvangsleeftijden (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 15€) (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 27/03/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 12/04/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)