Zoeken:

Paritair Comité 1180011: VLEESCONSERVEN, WORSTEN, GEZOUTEN VLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN, DARMFABRIEKEN (HET BEWERKEN EN BEHANDELEN VAN RAUWE EN DROGE DARMEN, HET SORTEREN EN PLAKKEN INBEGREPEN), VETSMELTERIJEN, PLUIMVEESLACHTERIJEN, SLACHTHUIZEN EN WERKHUIZEN VOOR HET UITSNIJDEN VAN VLEES

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Conventionele loonsverhoging Indexering Andere loonaanpassing
Loonsverhoging met 0,04€ in 1/2020.Indexatie met 0,89% in 1/2020.Wijziging functieclassificatie voor ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten in 1/2020. (Laatst bewerkt: 22/01/2020)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonsverhoging met 0,16€ in 7/2019. (Laatst bewerkt: 08/08/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 10/12/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Indexering
Indexatie met 2,10 % in 01/2019.In geval van indexatie en een CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 30/01/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/04/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Indexering
Indexatie met 1,79 % in 01/2018.In geval van indexatie en een CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 30/01/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 30/10/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,9% in 07/2017 voor de minimumlonen.Op 1 juli verhogen de reële lonen met 0,9 %, tenzij er een ondernemingscao wordt gesloten (Laatst bewerkt: 22/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2017)
Indexering
Indexatie met 1,12 % in 01/2017.In geval van indexatie en een CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 0,47 % in 01/2016.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).De indexeringsformule van toepassing op de lonen van PC 118 is niet van toepassing op de leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het Ministerie.Per 01/01/2016 verhogen de effectieve en minimumlonen met 0,07 euro per uur. Dit is niet van toepassing op de minimumlonen van bepaalde functies van de sector van de vleesconserven die uitgeoefend worden door arbeiders die aangeworven worden vanaf 01/01/2016. De betrokken functies worden bepaald ten laatste op 31/12/2015 aan de hand van een kadaster en een benchmark opgesteld door een paritaire werkgroep. De lonen van de werknemers in deze functies die reeds in dienst waren vóór 01/01/2016 worden wel verhoogd met 0,07 euro per uur. Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de gebruiker was in dienst genomen. (Laatst bewerkt: 22/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/12/2016)
Indexering
Index = 0,04% (Laatst bewerkt: 23/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Indexering
Index = 1,04% (Laatst bewerkt: 22/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/08/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 17/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Indexering
Index=2,4% (Laatst bewerkt: 01/01/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Andere loonaanpassing
CAO Loonsverhoging (Laatst bewerkt: 01/04/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Indexering
Index=3,17% (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=2,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,08€ CAO Loonsverhoging (Laatst bewerkt: 01/07/2010)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,08€ CAO Loonsverhoging. De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing. (Laatst bewerkt: 01/01/2010)
Indexering
Index=-0,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/08/2015)
Indexering
Index=4,68% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO loonsverhoging voor de arbeiders met zes maanden anciënniteit in de onderneming voor de schaallonen. Niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemings-cao met voordelen is gesloten. De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/08/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)