Zoeken:

Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2.00% in 3/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/03/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/01/2020)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/07/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/10/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/06/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/10/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 25/05/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 25/05/2016)
Andere loonaanpassing
Invoering van barema's voor de sector "espaces rencontres" (Laatst bewerkt: 17/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Andere loonaanpassing
Invoering van haard/standplaatstoelage (niet voor de diensten van "aide sociale aux justiciables") + Schrapping van de vermelding van leeftijd in het gewaarborgd minimumloon + nieuwe bedragen (Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 18/12/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 25/03/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/11/2019)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)