Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken

Inwerkingtreding 15/09/2022 Toon historiek Paritair Comité.

( Laatst bewerkt: 30/06/2023 )

Het loonbarema van dit Paritair (Sub-)Comité wordt niet meer geactualiseerd vanaf 01/09/2022. De DB Minimumlonen volgt dit Paritair (Sub-)Comité niet meer op. De historiek blijft wel beschikbaar.


De CAO’s die van toepassing zijn blijven beschikbaar via de applicatie CAO zoeken.