Zoeken:

Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1 % in 4/2020 (Laatst bewerkt: 05/05/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 23/04/2020)
Indexering
Indexatie met 1% in 03/2019. (Laatst bewerkt: 23/04/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 11/02/2020)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/02/2020)
Andere loonaanpassing
Nieuwe barema's CAO in 01/2019. (Laatst bewerkt: 23/04/2020)
Indexering
Indexatie met 1% in 11/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Bij de vermelde lonen (Steenklovers in de laag, Kanthouwers van blokken, Loshouwers) is het gebruik van de werktuigen inbegrepen. (Laatst bewerkt: 14/03/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 04/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 19/10/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging van baremalonen.
(Laatst bewerkt: 18/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/06/2017)
Indexering
Indexatie met 1% in 03/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 19/01/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/01/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/07/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/01/2018)
Andere loonaanpassing
Aanpassing functieclassificatie (Laatst bewerkt: 06/07/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 13/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/12/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 11/08/2015)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 25/08/2015)
Indexering
Index = 1 % (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/09/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/09/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 11/08/2015)
Indexering
Index = 1 % (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Indexering
Index = 1 % (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-verhoging van een aantal baremalonen.Op 01/05/2011 is er een indexatie én een indexanticipatie, beide met 1%. Deze indexanticipatie stemt overeen met het spilindexcijfer 116,21. Wanneer de spilindex van 117,37 zal overschreden worden, zal het normaal indexeringssyteem verder worden gezet. (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Indexering
Index = 1 % (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging van het supplement van de Non-stop diamantzagers. (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/08/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/08/2014)
Indexering
Index = 1 % (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-verhoging van het supplement van de Steenopvullers.Vervroegde indexatie op 01/01/2009 van 1%. Deze vervroegd indexatie slaat op de eerste indexatie van de periode begrepen tussen 01/01/2009 en 31/12/2010, op alle bedragen die gewoon geïndexeerd worden, met uitsluiting van de Ploegenpremies die verder geïndexeerd worden. Wanneer de eerstvolgende spilindex evenwel zal overschreden worden, zal het indexeringssysteem normaal verder worden gezet. (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 11/08/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Begintoestand. CAO-verh. op 01/01/2007 vervangt de indexaties van 1% van de uurlonen (en van alle andere indexeerbare bedragen behalve de Ploegenpremies) tussen 01/01/2007-31/12/2008 (1 in 2007, 5 in 2008). (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)