Zoeken:

Paritair Comité 1330002: ROOK-, PRUIM- EN SNUIFTABAK

afdrukken
   • Toestand op 01/10/2016 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/03/2017 )
   • Indexatie met 0,48% in 10/2016.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De koppeling van de lonen en bestaanszekerheiduitkeringen geschiedt viermaal per jaar bij het begin van elk kalenderkwartaal en dit vanaf de eerste betaalperiode van dit kwartaal.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/04/2001 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (vanaf 01/04/2007 voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

  Minimumuurlonen

  Categorie
  I 12,2415
  II 12,8125
  III 12,9945