Zoeken:

Paritair Comité 1330002: ROOK-, PRUIM- EN SNUIFTABAK

afdrukken
   • Toestand op 01/10/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/02/2019 )
   • Indexatie met 0,43% in 10/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De koppeling van de lonen en bestaanszekerheiduitkeringen geschiedt viermaal per jaar bij het begin van elk kalenderkwartaal en dit vanaf de eerste betaalperiode van dit kwartaal.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 133).
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

  Minimumuurlonen

  Categorie
  I 12,8260
  II 13,4150
  III 13,6030