Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMLONEN : Bedienden

  Maandbedragen.

  De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan is dit op zichzelf geen reden om naar een hogere categorie op te schuiven wanneer de aard van de functie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van het loon.

  De loonschalen hieronder zijn niet van toepassing voor medewerkers van vastgoedmakelaars die bemiddelen bij verkoop of verhuring van vastgoed, en daarbij vergoed worden op basis van verworven commissies. Deze worden bepaald in onderling overleg en vermeld op de individuele arbeidsovereenkomst.
  Niettemin zullen volgende minima in acht genomen worden :
  - Gedurende de proeftijd : minstens wedde voor 0 jaar ervaring van categorie 1;
  - Na de proeftijd ; gedurende het eerste jaar : schaalminima van categorie 3 volgens ervaring;
  - Na de proeftijd ; na het eerste jaar : schaalminima van categorie 4 volgens ervaring.
  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het eventueel commissieloon betaald; de eindafrekening gebeurt minimaal per einde van elk jaar.

  1.1.1. : 21 jaar of meer

  Het barema bepaalt de minimumlonen in elke categorie in functie van de ervaring van de bediende. Het is opgesteld op basis van een instapleeftijd van 21 jaar. De aanvangslonen zijn de lonen voorzien in het barema bij 0 jaar ervaring. De minimum maandlonen stijgen naarmate de ervaring van de werknemer toeneemt. Ervaring opgedaan vóór de leeftijd van 21 jaar wordt niet in rekening genomen.

  Gedurende de proefperiode kan een specifiek barema toegepast worden van 95 pct. van het loon in functie van de ervaring en de categorie waartoe ze behoren voor de werknemers van 21 jaar of meer.
  Bij de overgang naar een hogere categorie wordt de ervaring toegeschreven aan de bediende berekend op basis van hetzelfde aantal jaar ervaring dan hij had in de categorie waarin hij zich tot dan bevond.

  ERVARING (in jaren) CATEGORIE
  1 2 3 4
  0 1.524,81 1.591,14 1.614,57 1.746,81
  1 1.529,60 1.600,62 1.614,57 1.758,79
  2 1.534,43 1.610,14 1.652,49 1.770,61
  3 1.539,19 1.640,59 1.685,77 1.782,60
  4 1.587,30 1.678,42 1.719,11 1.829,28
  5 1.592,10 1.691,97 1.801,80 1.870,73
  6 1.596,92 1.702,27 1.836,03 1.912,15
  7 1.601,84 1.727,79 1.870,46 2.008,60
  8 1.607,19 1.753,49 1.904,90 2.051,18
  9 1.620,76 1.779,01 1.939,27 2.093,72
  10 1.634,43 1.804,77 1.973,67 2.136,46
  11 1.646,06 1.826,35 2.007,97 2.179,01
  12 1.657,55 1.847,71 2.042,25 2.221,65
  13 1.669,14 1.869,39 2.069,37 2.264,24
  14 1.680,64 1.890,90 2.096,41 2.306,91
  15 1.691,97 1.912,46 2.123,50 2.342,68
  16 1.703,24 1.919,45 2.150,63 2.378,43
  17 1.714,58 1.926,41 2.177,79 2.414,24
  18 1.725,88 1.933,52 2.185,43 2.450,02
  19 1.725,88 1.940,50 2.193,20 2.485,91
  20 1.725,88 1.947,56 2.201,00 2.498,63
  21 1.725,88 1.954,52 2.208,93 2.511,34
  22 1.725,88 1.961,49 2.216,73 2.524,07
  23 1.725,88 1.968,59 2.224,75 2.536,73
  24 1.725,88 1.975,55 2.232,58 2.549,33
  25 1.725,88 1.982,52 2.240,56 2.561,86
  26 1.725,88 1.989,49 2.248,40 2.574,57

  1.1.2. : Minder dan 21 jaar

  MAANDEN SINDS INDIENSTTREDING CATEGORIE
  1 2 3 4
  0 1.372,33 1.432,03 1.453,11 1.572,13
  6 1.448,57 1.511,58 1.533,84 1.659,47

  1.2. MINIMUMLONEN : Arbeiders

  1.2.1. : 21 jaar of meer

  ERVARING (in maanden) CATEGORIE
  1
  Per uur
  1
  Per maand
  2
  Per uur
  2
  Per maand
  3
  Per uur
  3
  Per maand
  0 8,6717 1.427,9000 9,5387 1.570,7000 10,4059 1.713,4600
  6 8,9107 1.467,2600 9,8017 1.613,9900 10,6923 1.760,7200
  12 9,0169 1.484,7600 9,9186 1.633,2400 10,8199 1.781,6900

  1.2.2. : Minder dan 21 jaar

  95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants.

  - 90 pct. van het loon aan 0 jaar ervaring van de categorie waartoe ze behoren gedurende de 6 eerste maanden, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van de Nationale Arbeidsraad van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers jonger dan 21 jaar;
  - 95 pct. van het loon aan 0 jaar ervaring van de categorie waartoe ze behoren gedurende de volgende 6 maanden.

  1.3. MINIMUMLONEN : Conciërges

  1.3.1. : 21 jaar of meer

  De minimum lonen de conciërges zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur :

  a. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt verwezen naar de barema's categorie 1 tot en met 3 – arbeiders zoals hierboven hernomen. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen;

  b. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt verwezen naar de barema's categorie 1 - bedienden zoals hierboven hernomen. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor een andere weddeschaal, eventuele voordelen in natura inbegrepen.

  1.3.2. : Minder dan 21 jaar

  Om het inschakelen van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, werd een specifiek jongerenbarema voorzien voor conciërges jonger dan 21 jaar :

  - 90 pct. van het loon bij 0 jaar ervaring van de categorie waartoe ze behoren gedurende de eerste 6 maanden, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van de Nationale Arbeidsraad van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers jonger dan 21 jaar;
  - 95 pct. van het loon bij 0 jaar ervaring van de categorie waartoe ze behoren gedurende de 6 volgende maanden.

  1.4. MINIMUMLONEN : Dienstboden

  1.4.1. : 21 jaar of meer

  Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die woorden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen.

  ERVARING (in maanden) CATEGORIE
  1
  Per uur
  1
  Per maand
  2
  Per uur
  2
  Per maand
  3
  Per uur
  3
  Per maand
  0 8,4907 1.398,1400 8,9875 1.479,9200 9,8044 1.614,4400
  6 8,7159 1.435,2100 9,2350 1.520,7100 10,0745 1.658,9500
  12 8,8159 1.451,7000 9,3452 1.538,8400 10,1947 1.678,7200

  1.4.2. : Minder dan 21 jaar

  Om het inschakelen van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, werd een specifiek jongerenbarema voorzien voor dienstboden jonger dan 21 jaar :

  - 95 pct. van het loon bij 0 jaar ervaring van de categorie waartoe ze behoren gedurende de eerste 6 maanden, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van de Nationale Arbeidsraad van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers jonger dan 21 jaar;
  - 95 pct. van het loon bij 0 jaar ervaring van de categorie waartoe ze behoren gedurende de 6 volgende maanden.