Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 31/01/2020 )
   • Loonverhoging met 1,1% in 1/2020.
    Indexatie met 0,8 % in 1/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Nieuwe barema's vanaf 01/01/2020.
    De werknemers die in dienst zijn bij het ingaan van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, met een hoger reëel loon dan het barema dat hoger is dan het sectoraal loon volgens hun loonklasse en ervaring, behouden dit hogere reële loon zolang dit hoger is dan het sectorale barema. Voor werknemers wiens loon ten gevolge van de invoering van de nieuwe functieclassificatie (collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019) meer dan 5 pct. zou stijgen ten opzichte van het loon dat van toepassing was voor de invoering ervan, kan die stijging gefaseerd gerealiseerd worden in jaarlijk-se schijven van minimaal 5 pct. met dien verstande dat laatst schijf zich zal beperken tot het percentage nodig om de totale stijging te bereiken, ook als dit kleiner is dan 5 pct.; en waarbij de verhoging telkens op 1 januari doorgevoerd wordt bovenop de indexe-ring voorzien in artikel 4 van deze collectieve ar-beidsovereenkomst.

    De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan dient er rekening mee gehouden te worden bij het vaststellen van het loon. Indien in een bepaalde functie het geven van leiding vereist wordt, dan dient er rekening mee gehouden te worden bij het vaststellen van het loon.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMLONEN : Per maand

  Maandbedragen.

  De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan is dit op zichzelf geen reden om naar een hogere categorie op te schuiven wanneer de aard van de functie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van het loon.

  De loonschalen hieronder zijn niet van toepassing voor medewerkers van vastgoedmakelaars die bemiddelen bij verkoop of verhuring van vastgoed, en daarbij vergoed worden op basis van verworven commissies. Deze worden bepaald in onderling overleg en vermeld op de individuele arbeidsovereenkomst.
  Niettemin zullen volgende minima in acht genomen worden :
  - Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst : minstens wedde voor 0 jaar ervaring van categorie 1;
  - Na zes maanden ; gedurende het eerste jaar : schaalminima van categorie 3 volgens ervaring;
  - Na het eerste jaar : schaalminima van categorie 4 volgens ervaring.
  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het eventueel commissieloon betaald; de eindafrekening gebeurt minimaal per einde van elk jaar.

  Het barema bepaalt de minimumlonen in elke categorie in functie van de ervaring van de bediende. Het is opgesteld op basis van een instapleeftijd van 21 jaar. De aanvangslonen zijn de lonen voorzien in het barema bij 0 jaar ervaring. De minimum maandlonen stijgen naarmate de ervaring van de werknemer toeneemt. Ervaring opgedaan vóór de leeftijd van 21 jaar wordt niet in rekening genomen.

  Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan een specifiek barema toegepast worden van 95 pct. van het loon in functie van de ervaring en de categorie.
  Bij de overgang naar een hogere categorie wordt de ervaring toegeschreven aan de bediende berekend op basis van hetzelfde aantal jaar ervaring dan hij had in de categorie waarin hij zich tot dan bevond.

  ERVARING (in jaren) CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6 7
  0 1.732,45 1.783,40 1.834,36 1.885,31 1.987,22 2.140,08 2.241,99
  1 1.749,78 1.801,24 1.861,88 1.913,60 2.017,03 2.172,19 2.275,62
  2 1.767,28 1.819,25 1.889,80 1.942,30 2.047,29 2.204,77 2.309,76
  3 1.784,95 1.837,44 1.918,15 1.971,43 2.077,99 2.237,84 2.344,41
  4 1.802,80 1.855,82 1.946,92 2.001,00 2.109,17 2.271,41 2.379,57
  5 1.820,82 1.874,38 1.976,12 2.031,02 2.140,80 2.305,48 2.415,27
  6 1.820,82 1.874,38 1.990,94 2.051,33 2.162,21 2.328,53 2.451,50
  7 1.834,48 1.888,44 2.005,88 2.071,84 2.183,83 2.351,82 2.488,27
  8 1.834,48 1.888,44 2.020,92 2.092,56 2.205,68 2.375,34 2.525,58
  9 1.848,24 1.902,60 2.036,08 2.113,48 2.227,73 2.399,09 2.563,48
  10 1.848,24 1.902,60 2.051,35 2.134,62 2.250,01 2.423,08 2.601,92
  11 1.862,10 1.916,86 2.066,73 2.155,96 2.272,51 2.447,31 2.640,95
  12 1.862,10 1.916,86 2.082,24 2.177,52 2.295,23 2.471,79 2.680,56
  13 1.876,06 1.931,25 2.097,85 2.199,30 2.318,18 2.496,50 2.720,77
  14 1.876,06 1.931,25 2.113,58 2.221,29 2.341,36 2.521,47 2.761,59
  15 1.890,13 1.945,72 2.129,44 2.243,51 2.364,78 2.546,68 2.803,02
  16 1.890,13 1.945,72 2.140,08 2.265,94 2.388,43 2.572,15 2.845,06
  17 1.904,31 1.960,32 2.150,79 2.288,60 2.412,31 2.597,87 2.887,73
  18 1.904,31 1.960,32 2.161,54 2.311,49 2.436,44 2.623,85 2.931,05
  19 1.918,60 1.975,02 2.172,35 2.334,60 2.460,80 2.650,09 2.975,01
  20 1.918,60 1.975,02 2.183,21 2.357,94 2.485,41 2.676,59 3.019,64
  21 1.932,98 1.989,83 2.194,12 2.381,53 2.510,26 2.703,36 3.064,93
  22 1.932,98 1.989,83 2.205,09 2.405,34 2.535,36 2.730,39 3.110,91
  23 1.947,48 2.004,76 2.216,12 2.429,40 2.560,71 2.757,70 3.157,57
  24 1.947,48 2.004,76 2.227,21 2.453,69 2.586,33 2.785,27 3.204,94
  25 1.962,08 2.019,79 2.238,33 2.478,23 2.612,18 2.813,13 3.253,01
  26 1.962,08 2.019,79 2.249,53 2.503,01 2.638,31 2.841,25 3.301,80

  1.2. MINIMUMLONEN : Uurloon

  ERVARING (in jaren) CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6 7
  0 10,52 10,83 11,14 11,45 12,07 13,00 13,62
  1 10,63 10,94 11,31 11,62 12,25 13,19 13,82
  2 10,73 11,05 11,48 11,80 12,43 13,39 14,03
  3 10,84 11,16 11,65 11,97 12,62 13,59 14,24
  4 10,95 11,27 11,82 12,15 12,81 13,79 14,45
  5 11,06 11,38 12,00 12,33 13,00 14,00 14,67
  6 11,06 11,38 12,09 12,46 13,13 14,14 14,89
  7 11,14 11,47 12,18 12,58 13,26 14,28 15,11
  8 11,14 11,47 12,27 12,71 13,39 14,43 15,34
  9 11,22 11,55 12,36 12,83 13,53 14,57 15,57
  10 11,22 11,55 12,46 12,96 13,66 14,72 15,80
  11 11,31 11,64 12,55 13,09 13,80 14,86 16,04
  12 11,31 11,64 12,65 13,22 13,94 15,01 16,28
  13 11,39 11,73 12,74 13,36 14,08 15,16 16,52
  14 11,39 11,73 12,84 13,49 14,22 15,31 16,77
  15 11,48 11,82 12,93 13,62 14,36 15,47 17,02
  16 11,48 11,82 13,00 13,76 14,50 15,62 17,28
  17 11,56 11,90 13,06 13,90 14,65 15,78 17,54
  18 11,56 11,90 13,13 14,04 14,80 15,93 17,80
  19 11,65 11,99 13,19 14,18 14,94 16,09 18,07
  20 11,65 11,99 13,26 14,32 15,09 16,25 18,34
  21 11,74 12,08 13,32 14,46 15,24 16,42 18,61
  22 11,74 12,08 13,39 14,61 15,40 16,58 18,89
  23 11,83 12,17 13,46 14,75 15,55 16,75 19,18
  24 11,83 12,17 13,53 14,90 15,71 16,91 19,46
  25 11,92 12,27 13,59 15,05 15,86 17,08 19,76
  26 11,92 12,27 13,66 15,20 16,02 17,25 20,05