Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 05/01/2021 )
   • Indexatie met 0,95 % in 1/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.


   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMLONEN : Per maand

  Maandbedragen.

  De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan is dit op zichzelf geen reden om naar een hogere categorie op te schuiven wanneer de aard van de functie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van het loon.

  De loonschalen hieronder zijn niet van toepassing voor medewerkers van vastgoedmakelaars die bemiddelen bij verkoop of verhuring van vastgoed, en daarbij vergoed worden op basis van verworven commissies. Deze worden bepaald in onderling overleg en vermeld op de individuele arbeidsovereenkomst.
  Niettemin zullen volgende minima in acht genomen worden :
  - Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst : minstens wedde voor 0 jaar ervaring van categorie 1;
  - Na zes maanden ; gedurende het eerste jaar : schaalminima van categorie 3 volgens ervaring;
  - Na het eerste jaar : schaalminima van categorie 4 volgens ervaring.
  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het eventueel commissieloon betaald; de eindafrekening gebeurt minimaal per einde van elk jaar.

  Het barema bepaalt de minimumlonen in elke categorie in functie van de ervaring van de bediende. Het is opgesteld op basis van een instapleeftijd van 21 jaar. De aanvangslonen zijn de lonen voorzien in het barema bij 0 jaar ervaring. De minimum maandlonen stijgen naarmate de ervaring van de werknemer toeneemt. Ervaring opgedaan vóór de leeftijd van 21 jaar wordt niet in rekening genomen.

  Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan een specifiek barema toegepast worden van 95 pct. van het loon in functie van de ervaring en de categorie.
  Bij de overgang naar een hogere categorie wordt de ervaring toegeschreven aan de bediende berekend op basis van hetzelfde aantal jaar ervaring dan hij had in de categorie waarin hij zich tot dan bevond.

  ERVARING (in jaren) CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6 7
  0 1.748,91 1.800,35 1.851,78 1.903,22 2.006,10 2.160,42 2.263,29
  1 1.766,40 1.818,35 1.879,56 1.931,78 2.036,19 2.192,83 2.297,24
  2 1.784,07 1.836,53 1.907,75 1.960,75 2.066,74 2.225,71 2.331,70
  3 1.801,90 1.854,90 1.936,38 1.990,15 2.097,73 2.259,10 2.366,68
  4 1.819,92 1.873,45 1.965,42 2.020,01 2.129,21 2.292,99 2.402,17
  5 1.838,12 1.892,18 1.994,90 2.050,31 2.161,14 2.327,38 2.438,21
  6 1.838,12 1.892,18 2.009,86 2.070,82 2.182,75 2.350,65 2.474,79
  7 1.851,91 1.906,38 2.024,94 2.091,53 2.204,58 2.374,16 2.511,91
  8 1.851,91 1.906,38 2.040,12 2.112,44 2.226,63 2.397,91 2.549,58
  9 1.865,80 1.920,67 2.055,42 2.133,56 2.248,89 2.421,88 2.587,83
  10 1.865,80 1.920,67 2.070,84 2.154,90 2.271,38 2.446,10 2.626,64
  11 1.879,79 1.935,07 2.086,37 2.176,44 2.294,09 2.470,56 2.666,04
  12 1.879,79 1.935,07 2.102,02 2.198,21 2.317,03 2.495,27 2.706,03
  13 1.893,88 1.949,59 2.117,78 2.220,20 2.340,20 2.520,22 2.746,62
  14 1.893,88 1.949,59 2.133,66 2.242,39 2.363,61 2.545,43 2.787,82
  15 1.908,09 1.964,21 2.149,67 2.264,82 2.387,24 2.570,88 2.829,64
  16 1.908,09 1.964,21 2.160,42 2.287,47 2.411,12 2.596,59 2.872,09
  17 1.922,40 1.978,94 2.171,22 2.310,35 2.435,22 2.622,55 2.915,16
  18 1.922,40 1.978,94 2.182,07 2.333,44 2.459,58 2.648,78 2.958,90
  19 1.936,82 1.993,79 2.192,99 2.356,78 2.484,18 2.675,27 3.003,27
  20 1.936,82 1.993,79 2.203,95 2.380,34 2.509,02 2.702,02 3.048,32
  21 1.951,34 2.008,74 2.214,97 2.404,16 2.534,11 2.729,04 3.094,05
  22 1.951,34 2.008,74 2.226,04 2.428,19 2.559,45 2.756,33 3.140,46
  23 1.965,98 2.023,81 2.237,17 2.452,48 2.585,04 2.783,89 3.187,57
  24 1.965,98 2.023,81 2.248,36 2.477,00 2.610,90 2.811,73 3.235,38
  25 1.980,72 2.038,98 2.259,60 2.501,77 2.637,00 2.839,85 3.283,91
  26 1.980,72 2.038,98 2.270,90 2.526,78 2.663,37 2.868,24 3.333,17

  1.2. MINIMUMLONEN : Uurloon

  ERVARING (in jaren) CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6 7
  0 10,6209 10,9333 11,2456 11,5580 12,1828 13,1200 13,7447
  1 10,7271 11,0426 11,4143 11,7315 12,3655 13,3168 13,9509
  2 10,8344 11,1530 11,5855 11,9074 12,5511 13,5165 14,1601
  3 10,9427 11,2646 11,7594 12,0859 12,7393 13,7192 14,3726
  4 11,0521 11,3772 11,9357 12,2673 12,9304 13,9250 14,5881
  5 11,1627 11,4910 12,1148 12,4513 13,1243 14,1339 14,8069
  6 11,1627 11,4910 12,2056 12,5758 13,2556 14,2752 15,0291
  7 11,2464 11,5772 12,2972 12,7016 13,3881 14,4180 15,2545
  8 11,2464 11,5772 12,3894 12,8286 13,5220 14,5622 15,4833
  9 11,3308 11,6640 12,4823 12,9568 13,6572 14,7078 15,7156
  10 11,3308 11,6640 12,5760 13,0864 13,7938 14,8549 15,9513
  11 11,4157 11,7514 12,6703 13,2172 13,9317 15,0034 16,1905
  12 11,4157 11,7514 12,7653 13,3495 14,0710 15,1535 16,4334
  13 11,5013 11,8396 12,8610 13,4830 14,2117 15,3050 16,6799
  14 11,5013 11,8396 12,9574 13,6178 14,3539 15,4581 16,9301
  15 11,5876 11,9284 13,0547 13,7540 14,4974 15,6126 17,1840
  16 11,5876 11,9284 13,1200 13,8915 14,6424 15,7688 17,4418
  17 11,6745 12,0179 13,1855 14,0305 14,7888 15,9264 17,7034
  18 11,6745 12,0179 13,2514 14,1707 14,9367 16,0857 17,9690
  19 11,7621 12,1080 13,3178 14,3124 15,0861 16,2466 18,2385
  20 11,7621 12,1080 13,3843 14,4555 15,2370 16,4090 18,5121
  21 11,8502 12,1988 13,4512 14,6002 15,3893 16,5731 18,7898
  22 11,8502 12,1988 13,5185 14,7461 15,5432 16,7388 19,0716
  23 11,9391 12,2903 13,5861 14,8936 15,6986 16,9062 19,3577
  24 11,9391 12,2903 13,6540 15,0425 15,8557 17,0753 19,6481
  25 12,0287 12,3825 13,7223 15,1929 16,0142 17,2461 19,9428
  26 12,0287 12,3825 13,7909 15,3448 16,1743 17,4185 20,2419