Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 05/01/2018 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 10/2017.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2014 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMLONEN : Bedienden

  Maandbedragen.

  De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan is dit op zichzelf geen reden om naar een hogere categorie op te schuiven wanneer de aard van de functie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van het loon.

  De loonschalen hieronder zijn niet van toepassing voor medewerkers van vastgoedmakelaars die bemiddelen bij verkoop of verhuring van vastgoed, en daarbij vergoed worden op basis van verworven commissies. Deze worden bepaald in onderling overleg en vermeld op de individuele arbeidsovereenkomst.
  Niettemin zullen volgende minima in acht genomen worden :
  - Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst : minstens wedde voor 0 jaar ervaring van categorie 1;
  - Na zes maanden ; gedurende het eerste jaar : schaalminima van categorie 3 volgens ervaring;
  - Na het eerste jaar : schaalminima van categorie 4 volgens ervaring.
  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het eventueel commissieloon betaald; de eindafrekening gebeurt minimaal per einde van elk jaar.

  Het barema bepaalt de minimumlonen in elke categorie in functie van de ervaring van de bediende. Het is opgesteld op basis van een instapleeftijd van 21 jaar. De aanvangslonen zijn de lonen voorzien in het barema bij 0 jaar ervaring. De minimum maandlonen stijgen naarmate de ervaring van de werknemer toeneemt. Ervaring opgedaan vóór de leeftijd van 21 jaar wordt niet in rekening genomen.

  Gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan een specifiek barema toegepast worden van 95 pct. van het loon in functie van de ervaring en de categorie.
  Bij de overgang naar een hogere categorie wordt de ervaring toegeschreven aan de bediende berekend op basis van hetzelfde aantal jaar ervaring dan hij had in de categorie waarin hij zich tot dan bevond.

  ERVARING (in jaren) CATEGORIE
  1 2 3 4
  0 1.726,00 1.795,70 1.822,14 1.971,37
  1 1.731,43 1.806,37 1.822,14 1.984,91
  2 1.736,89 1.817,12 1.864,93 1.998,24
  3 1.742,29 1.851,50 1.902,49 2.011,77
  4 1.796,73 1.894,21 1.940,10 2.064,45
  5 1.802,18 1.909,49 2.033,43 2.111,23
  6 1.807,64 1.921,11 2.072,06 2.157,98
  7 1.813,21 1.949,90 2.110,93 2.266,81
  8 1.819,24 1.978,92 2.149,79 2.314,87
  9 1.834,61 2.007,72 2.188,59 2.362,88
  10 1.850,10 2.036,79 2.227,39 2.411,12
  11 1.863,25 2.061,15 2.266,13 2.459,13
  12 1.876,26 2.085,26 2.304,80 2.507,26
  13 1.889,38 2.109,72 2.335,41 2.555,31
  14 1.902,40 2.134,00 2.365,91 2.603,49
  15 1.915,23 2.158,31 2.396,50 2.643,85
  16 1.927,99 2.166,22 2.427,11 2.684,21
  17 1.940,79 2.174,07 2.457,76 2.724,61
  18 1.953,60 2.182,09 2.466,39 2.764,99
  19 1.953,60 2.189,97 2.475,16 2.805,50
  20 1.953,60 2.197,93 2.483,97 2.819,85
  21 1.953,60 2.205,79 2.492,90 2.834,18
  22 1.953,60 2.213,66 2.501,71 2.848,56
  23 1.953,60 2.221,67 2.510,76 2.862,85
  24 1.953,60 2.229,52 2.519,61 2.877,08
  25 1.953,60 2.237,38 2.528,60 2.891,20
  26 1.953,60 2.245,25 2.537,45 2.905,56

  1.2. MINIMUMLONEN : Arbeiders

  ERVARING (in maanden) CATEGORIE
  1
  Per uur
  1
  Per maand
  2
  Per uur
  2
  Per maand
  3
  Per uur
  3
  Per maand
  0 9,8159 1.616,3100 10,7650 1.772,6300 11,7437 1.933,7400
  6 10,0865 1.660,8700 11,0619 1.821,5000 12,0669 1.987,0700
  12 10,2064 1.680,6800 11,1937 1.843,2000 12,2109 2.010,7300

  1.3. MINIMUMLONEN : Conciërges

  De minimum lonen de conciërges zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur :

  a. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt verwezen naar de barema's categorie 1 tot en met 3 – arbeiders zoals hierboven hernomen. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen;

  b. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt verwezen naar de barema's categorie 1 - bedienden zoals hierboven hernomen. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor een andere weddeschaal, eventuele voordelen in natura inbegrepen.

  1.4. MINIMUMLONEN : Dienstboden

  Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die woorden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen.

  ERVARING (in maanden) CATEGORIE
  1
  Per uur
  1
  Per maand
  2
  Per uur
  2
  Per maand
  3
  Per uur
  3
  Per maand
  0 9,6869 1.595,0700 10,1427 1.670,1700 11,0647 1.821,9900
  6 9,9439 1.637,4300 10,4221 1.716,2300 11,3696 1.872,2100
  12 10,0580 1.656,2100 10,5468 1.736,6800 11,5052 1.894,5300