Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN

afdrukken

Inwerkingtreding 15/09/2022 Toon historiek Paritair Comité.

( Laatst bewerkt: 19/07/2022 )

Voor dit comité bestaan er externe websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd en die eveneens het minimumloonbarema publiceren. U kan desgewenst gebruik maken van de  onderstaande hyperlink.


https://www.fonds323.be/De FOD WASO beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. De FOD WASO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.