Paritair Comité 3130000: APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2023 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/02/2023 )
   • Indexatie met 2% in 1/2023.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    In onderhavig loonbarema werd het leeftijdscriterium vervangen/opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
 • 1. : Personeel dat geen apotheker is

  ERVARING CATEGORIE
  I II III IV
  0 1.992,30 2.027,87 2.099,03 2.170,20
  1 2.027,87 2.063,46 2.134,61 2.241,35
  2 2.063,46 2.099,03 2.170,20 2.312,50
  3 2.102,63 2.144,69 2.207,80 2.355,11
  4 2.114,50 2.156,84 2.220,30 2.368,46
  5 2.133,24 2.175,82 2.239,69 2.388,74
  6 2.145,13 2.187,96 2.252,22 2.402,09
  7 2.157,05 2.200,11 2.264,71 2.415,50
  8 2.168,90 2.212,29 2.277,26 2.428,92
  9 2.180,79 2.224,39 2.289,78 2.442,28
  10 2.192,72 2.236,54 2.302,30 2.455,71
  11 2.204,61 2.248,71 2.314,84 2.469,13
  12 2.216,48 2.260,86 2.327,33 2.482,55
  13 2.228,43 2.273,02 2.336,52 2.495,92
  14 2.240,30 2.285,12 2.352,44 2.509,32
  15 2.252,22 2.297,33 2.364,95 2.522,73
  16 2.264,08 2.309,41 2.377,46 2.536,10
  17 2.276,01 2.321,58 2.389,95 2.549,53
  18 2.287,91 2.333,76 2.402,52 2.562,93
  19 2.299,78 2.345,87 2.414,99 2.576,32
  20 2.311,72 2.358,03 2.427,54 2.589,73
  21 2.323,59 2.370,19 2.440,03 2.603,10
  22 2.335,49 2.382,34 2.452,59 2.616,54
  23 2.347,41 2.394,45 2.465,10 2.629,95
  24 2.359,28 2.406,63 2.477,62 2.643,32
  25 2.371,15 2.418,79 2.490,13 2.656,70
  26 2.383,08 2.430,93 2.502,69 2.670,16
  27 2.394,99 2.443,05 2.515,20 2.683,49
  28 2.406,85 2.455,23 2.527,72 2.696,92
  29 2.418,79 2.467,38 2.540,27 2.710,32
  30 2.430,70 2.479,55 2.552,79 2.723,75
  31 2.442,56 2.491,66 2.565,30 2.737,13
  32 2.454,45 2.503,82 2.577,83 2.750,54
  33 2.466,34 2.515,96 2.590,37 2.763,92
  34 2.478,25 2.528,10 2.602,86 2.777,32
  35 2.490,13 2.540,27 2.615,39 2.791,44
  36 2.502,07 2.552,37 2.627,91 2.804,22
  37 2.513,95 2.564,54 2.640,43 2.817,54
  38 2.525,88 2.576,69 2.652,94 2.830,84
  39 2.537,75 2.588,89 2.665,47 2.844,16
  40 2.549,69 2.600,99 2.677,98 2.857,47
  41 2.561,56 2.613,18 2.690,55 2.870,77
  42 2.573,47 2.625,36 2.703,07 2.884,08

  2. : Apothekers

  Om te bepalen of het maandelijks minimumloon dat tussen de partijen werd overeengekomen beantwoordt aan het hieronder voorziene minimum, moet men rekening houden met alle elementen die in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers worden vermeld, met inbegrip van de voordelen toegekend op een andere dan de maandelijkse basis.

  Voor de apotheker die krachtens een overeenkomst voor deeltijdse arbeid is tewerkgesteld, zijn de bepalingen toepasselijk van de collectieve overeenkomst nr. 35 van 27 februari 1981, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, en voornamelijk artikel 10.

  ANCIENNITEIT IN DE SECTOR CATEGORIE
  Adjuncten Provisoren
  Zonder ervaring 3.262,61 3.613,40
  6 maanden 3.418,50 3.808,30
  1 jaar 3.613,40 4.003,25
  3 jaar 3.710,88 4.100,67
  5 jaar 3.808,30 4.198,14
  7 jaar 3.905,79 4.295,58
  10 jaar 4.003,25 4.393,01

  3. : Vervanger van de farmaceutisch technische assistent (weekbasis : 38u)

  Wordt als vervanger van de farmaceutisch technische assistent beschouwd, de bediende die minstens beantwoordt aan de maatstaven van de derde categorie van de farmaceutisch technisch assistenten en die bij gelegenheid door verschillende werkgevers wordt tewerkgesteld.

  Het dagelijks minimumloon van de vervanger van de farmaceutisch technische assistent wordt bepaald op basis van het maandelijks minimumloon van categorie 3, in functie van zijn ervaring.
  De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever. Ingeval er voordelen in natura worden toegekend, mag de waarde van de voeding worden afgetrokken volgens het bedrag vastgesteld voor de berekening van de bijdragen voor de sociale zekerheid.