Zoeken:

Paritair Comité 1140000: STEENBAKKERIJ

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 7/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.
De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.
Indexatie met 0,5% in 07/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 03/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/03/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/04/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 04/11/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2019)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 12/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/03/2019)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 10/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/03/2019)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 07/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/03/2019)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 04/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/03/2019)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 01/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/03/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2019)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 0,6 euro in 06/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.Indexatie met 0,5% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 28/09/2017)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 04/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/04/2017)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 03/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 31/10/2018)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 08/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,5% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/12/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Indexering
Index = 0,5% (Laatst bewerkt: 26/08/2015)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering Andere loonaanpassing
Nieuwe functieclassificatie. Wijziging Studentenloon. Wegvallen Stuklonen. (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 25/04/2014)
Andere loonaanpassing
Aanpassing leervergoeding. Wegvallen van de Bijzondere lonen. (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 02/12/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 29/11/2013)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 29/11/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Invoeren van sectorale percentages voor de studentenlonen. Verdwijnen van de toeslag bij het stukloon voor RUPEL. Wijziging van de toeslag bij de stuklonen van VLAAMS-BRABANT en van de arrondissementen AALST, GENT-EEKLO en OUDENAARDE. (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 01/11/2008)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 01/08/2008)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/06/2008)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 01/03/2008)
Indexering
Index = 0,50% (Laatst bewerkt: 01/02/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
CAO-verhoging (vóór indexatie). (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 28/08/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)