Zoeken:

Paritair Comité 2190000: DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 10/2019.
(Laatst bewerkt: 27/11/2019)
Indexering
Indexatie met 2,12% in 04/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/04/2019)
Indexering
Indexatie met 1,60% in 04/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/04/2019)
Andere loonaanpassing
Instellen van sectorale minimumlonen op basis van een nieuwe functieclassificatie. (Laatst bewerkt: 04/04/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/02/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging 1,1 % in 10/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

(Laatst bewerkt: 03/04/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/02/2018)
Indexering
De CAO betreffende de minimumlonen werd slecht verlengd tot 31/03/2017. De onderstaande minimumlonen zijn slechts indicatief.Indexatie met 2,00% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/04/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 20 Euro in 01/2016.In geval van een conventionele loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Alternatieve keuze voor ondernemingen met een vakbondsafvaardiging voor bedienden:Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging voor bedienden kunnen door middel van een bedrijfsakkoord een evenwaardige omzetting  doen van de hierboven vermelde verhoging van het brutoloon door een keuze te maken op ondernemingsvlak voor één van de volgende alternatieven en dit voor 31 oktober 2015: -Of 10 € bruto per maand loonsverhoging + een verhoging maaltijdcheques of dagvergoeding met 1 €, binnen de wettelijke de mogelijkheden; Of 10 € bruto per maand loonsverhoging + een jaarlijkse verhoging van het aanvullend pensioen met 210 €; - Of 10 € bruto per maand loonsverhoging + of jaarlijks ecocheques ter waarde van 210 €, binnen de wettelijke mogelijkheden. (Laatst bewerkt: 17/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/09/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/09/2015)
Indexering
Index = 0,02% (Laatst bewerkt: 31/03/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/04/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/04/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/12/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/12/2014)
Indexering
Index = 1,12% (Laatst bewerkt: 02/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/12/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 26/10/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/12/2014)
Indexering
Index = 1,49% (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 01/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Index = 3,29% + CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,77% (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 28/10/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 15€) (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Indexering
Index = 0,18% (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,82% (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Conventionele loonsverhoging
Index = 3,10% + CAO-verhoging (+ 0,65%) (Laatst bewerkt: 27/03/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 25/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/11/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)