Paritair Comité 3230000: BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2008 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/04/2015 )
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMLONEN : Bedienden

  Maandbedragen.

  De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan is dit op zichzelf geen reden om naar een hogere categorie op te schuiven wanneer de aard van de functie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van het loon.

  Voor bedienden die na de normale aanvangsleeftijd in dienst treden, mag het minimumloon voor de normale aanvangsleeftijd van de categorie toegepast worden. Evenwel moet het minimumloon volgens de leeftijd en categorie progressief bereikt worden ten laatste 1 jaar na de indiensttreding. Daartoe wordt het aanvangsloon na 6 maanden dienst verhoogd met 50 pct. van het verschil tussen aanvangsloon en loon volgens leeftijd en categorie.
  Voor bedienden van 50 jaar en meer op het moment van de aanwerving mag ook het minimumloon voor de normale aanvangsleeftijd van de categorie toegepast worden. Evenwel moet het hoogste loon van de categorie progressief bereikt worden ten laatste 4 jaar na de indiensttreding. Daartoe wordt het aanvangsloon ieder jaar verhoogd met 25 pct. van het verschil tussen aanvangsloon en het hoogste minimumloon van de categorie.

  Voor vastgoedbeheerders die eventueel ook bemiddelen bij de verkoop of verhuring van vastgoed, en daarbij hun commerciële medewerkers vergoeden op basis van verworven commissies, zijn navolgende loonschalen niet van toepassing. Ze worden bepaald in onderling overleg en vermeld op de individuele arbeidsovereenkomst.
  Niettemin zullen volgende minima in acht genomen worden :
  - Gedurende de proeftijd : minstens wedde voor normale aanvangsleeftijd van categorie 1;
  - Na de proeftijd ; minder dan 25 jaar : schaalminima van categorie 3 volgens leeftijd;
  - Na de proeftijd ; vanaf 25 jaar : schaalminima van categorie 4 volgens leeftijd.
  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het eventueel commissieloon betaald; de eindafrekening gebeurt minimaal per einde van elk jaar.

  LEEFTIJD CATEGORIE
  1
  - 3 jaar
  1
  + 3 jaar
  2
  - 3 jaar
  2
  + 3 jaar
  3
  - 3 jaar
  3
  + 3 jaar
  4
  - 3 jaar
  4
  + 3 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  19 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  19 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  21 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  21 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  23 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  23 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  25 jaar
  Aanvangsleeftijd :
  25 jaar
  19 jaar 1.276,91 1.332,57 1.452,10 1.569,01
  20 jaar 1.328,18 1.386,15 1.510,84 1.626,77
  21 jaar 1.458,02 1.521,45 1.543,83 1.670,28
  22 jaar 1.462,61 1.462,61 1.530,52 1.530,52 1.543,83 1.543,83 1.681,74 1.681,74
  23 jaar 1.467,22 1.467,22 1.539,61 1.539,61 1.580,11 1.580,11 1.693,05 1.693,05
  24 jaar 1.471,77 1.471,77 1.548,81 1.568,74 1.611,93 1.611,93 1.704,51 1.704,51
  25 jaar 1.476,40 1.517,76 1.561,15 1.604,90 1.643,80 1.643,80 1.749,15 1.749,15
  26 jaar 1.480,92 1.522,37 1.573,72 1.617,86 1.675,77 1.722,87 1.788,80 1.788,80
  27 jaar 1.485,48 1.526,97 1.583,23 1.627,69 1.707,61 1.755,62 1.828,41 1.828,41
  28 jaar 1.490,02 1.531,68 1.607,02 1.652,11 1.739,57 1.788,52 1.867,95 1.920,62
  29 jaar 1.494,93 1.536,79 1.630,85 1.676,68 1.771,59 1.821,47 1.907,59 1.961,33
  30 jaar 1.507,57 1.549,77 1.654,60 1.701,08 1.803,56 1.854,32 1.947,01 2.002,01
  31 jaar 1.520,24 1.562,85 1.678,50 1.725,71 1.835,42 1.887,20 1.986,82 2.042,88
  32 jaar 1.531,02 1.573,96 1.698,62 1.746,36 1.867,36 1.920,01 2.026,22 2.083,57
  33 jaar 1.541,74 1.584,95 1.718,51 1.766,78 1.899,28 1.952,81 2.065,97 2.124,33
  34 jaar 1.552,58 1.596,04 1.738,62 1.787,49 1.924,50 1.978,73 2.105,51 2.165,05
  35 jaar 1.563,17 1.607,02 1.758,57 1.808,08 1.949,64 2.004,58 2.145,12 2.205,86
  36 jaar 1.573,72 1.617,86 1.778,65 1.828,69 1.974,84 2.030,50 2.178,39 2.240,07
  37 jaar 1.584,20 1.628,64 1.785,14 1.835,37 1.999,98 2.056,43 2.211,63 2.274,25
  38 jaar 1.594,81 1.639,47 1.791,57 1.842,03 2.025,13 2.082,40 2.244,92 2.308,50
  39 jaar 1.605,30 1.650,28 1.798,18 1.848,83 2.032,32 2.089,71 2.278,19 2.342,71
  40 jaar 1.605,30 1.650,28 1.804,65 1.855,50 2.039,53 2.097,13 2.311,50 2.377,03
  41 jaar 1.605,30 1.650,28 1.811,18 1.862,25 2.046,78 2.104,60 2.323,25 2.389,17
  42 jaar 1.605,30 1.650,28 1.817,80 1.868,91 2.054,13 2.112,17 2.335,12 2.401,33
  43 jaar 1.605,30 1.650,28 1.824,24 1.875,57 2.061,38 2.119,63 2.346,96 2.413,51
  44 jaar 1.605,30 1.650,28 1.830,72 1.882,36 2.068,80 2.127,31 2.358,70 2.425,61
  45 jaar 1.605,30 1.650,28 1.837,25 1.889,01 2.076,08 2.134,78 2.370,41 2.437,66
  46 jaar 1.605,30 1.650,28 1.843,70 1.895,69 2.083,50 2.142,41 2.382,14 2.449,65
  47 jaar 1.605,30 1.650,28 1.850,24 1.902,34 2.090,80 2.149,91 2.393,88 2.461,80

  1.2. MINIMUMLONEN : Arbeiders

  LEEFTIJD CATEGORIE
  1
  Per uur
  1
  Per maand
  2
  Per uur
  2
  Per maand
  3
  Per uur
  3
  Per maand
  18 jaar 6,7990 1.119,5900 7,4791 1.231,5600 8,1590 1.343,5100
  19 jaar 7,2965 1.201,5200 8,0264 1.321,6700 8,7560 1.441,8200
  20 jaar 7,7940 1.283,4300 8,5737 1.411,7700 9,3530 1.540,1200
  21 jaar 8,2918 1.365,3600 9,1209 1.501,9000 9,9500 1.638,4100
  21,5 jaar + 6m. anc. 8,5203 1.402,9900 9,3723 1.543,2900 10,2241 1.683,5900
  22 jaar + 12m. anc. 8,6219 1.419,7200 9,4840 1.561,7000 10,3460 1.703,6400

  1.3. MINIMUMLONEN : Conciërges

  De minimum lonen de conciërges zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur :

  a. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt verwezen naar de barema's categorie 1 tot en met 3 – arbeiders zoals hierboven hernomen. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen;

  b. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt verwezen :
  - vóór 19 jaar : naar het gemiddeld minimum maandinkomen dat overeenstemt met de barema's categorie 1 - arbeiders (per maand) zoals hierboven hernomen;
  vanaf 19 jaar : naar de barema's categorie 1 - bedienden zoals hierboven hernomen. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor een andere weddeschaal, eventuele voordelen in natura inbegrepen.

  1.4. MINIMUMLONEN : Dienstboden

  Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die woorden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen.

  LEEFTIJD CATEGORIE
  1
  Per uur
  1
  Per maand
  2
  Per uur
  2
  Per maand
  3
  Per uur
  3
  Per maand
  18 jaar 6,5662 1.081,2400 7,0821 1.166,1900 7,7258 1.272,2000
  19 jaar 7,0467 1.160,3500 7,6003 1.251,5100 8,2912 1.365,2700
  20 jaar 7,5271 1.239,4700 8,1185 1.336,8400 8,8564 1.458,3600
  21 jaar 8,0075 1.318,5800 8,6368 1.422,1700 9,4218 1.551,4400
  21,5 jaar + 6m. anc. 8,2240 1.354,2100 8,8747 1.461,3700 9,6814 1.594,2100
  22 jaar + 12m. anc. 8,3201 1.370,0500 8,9806 1.478,8000 9,7969 1.613,2100